Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 11 nummer 3
13 mei 2019
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Het is even stil geweest, maar vandaag kunnen we nieuws melden! De formatie die is ingezet na het advies van informateur Martijn Dadema medio april, heeft geleid tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen tussen Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie met de titel ‘Samen duurzaam verder’.

De vijf coalitiepartners willen het beleid dat na de fusie in 2016 is ingezet, krachtig voortzetten, met extra accenten op de thema’s samenwerking, klimaatadaptatie en duurzaamheid, participatie, educatie en agrarisch waterbeheer. Ik heb er vertrouwen in dat we de komende vier jaar resultaat gaan boeken op deze en andere belangrijke thema’s als water in de stad en biodiversiteit.

Zelf zal ik aan dat beleid meewerken in een andere rol dan tot nu toe: met trots kan ik melden dat ik ben voorgedragen voor benoeming op 21 mei als een van de vijf DB-leden. Dit is daarom ook het laatste voorwoord dat ik schrijf als fractievoorzitter: de fractie heeft inmiddels Obe Brandsma gekozen als mijn opvolger, en daarmee feliciteer ik Obe van harte.

De installatie van een nieuw Dagelijks Bestuur betekent onvermijdelijk ook het afscheid van Hans de Jong. Hans is sinds het ontstaan van Water Natuurlijk (en ook al lang daarvoor) ‘onze’ groene waterschapsbestuurder. Hij was en is dat met hart en ziel, en we gaan zijn kennis, ervaring en humor enorm missen. Zijn afscheid is aansluitend op de AB-vergadering van 21 mei. U bent van harte welkom!
Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen met mij of een van de andere fractieleden!

Met vriendelijke groet,
Marion Wichard
Fractievoorzitter
Marion Wichard

‘Samen duurzaam verder’

Met trots melden we dat er een akkoord is bereikt voor de nieuwe bestuursperiode van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Daarmee is ook het nieuwe Dagelijks Bestuur gevormd. Voor Water Natuurlijk zal Marion Wichard in de AB-vergadering van 21 mei worden geïnstalleerd.
Lees meer

Afscheid Hans de Jong

Op 21 mei wordt het definitief: het afscheid van Hans de Jong. Sinds de start van Water Natuurlijk in 2008 was hij 'onze man' in het Dagelijks Bestuur van het waterschap: eerst bij Groot Salland, en sinds de fusie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Relaties zijn van harte welkom op de afscheidsreceptie.
Lees meer

Obe Brandsma nieuwe fractievoorzitter

Op 11 mei heeft de fractie van Water Natuurlijk Obe Brandsma gekozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Marion Wichard op, die op 21 mei wordt benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Lees meer

Water Natuurlijk stemt in met voortvarend herstel slibvergisting Echten

Eind 2018 heeft het waterschap de slibgistingsinstallatie van de rioolwaterzuivering in Echten uit gebruik genomen. De installatie is echter onmisbaar. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 april stemde Obe Brandsma namens Water Natuurlijk in met een voortvarende aanpak van het herstel van de slibvergisting.
Lees meer
MailPoet