Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 11 - nummer 1
04 februari 2019
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Watererfgoed, water in de stad, de droogte van afgelopen zomer, de evaluatie van de fusie drie jaar geleden: op de agenda van het AB stond afgelopen week weer een breed scala aan onderwerpen. We voegden er zelf nog eentje aan toe: biodiversiteit.

We zijn er druk mee geweest, en natuurlijk ook met de komende verkiezingen. Hebt u al kennis gemaakt met onze kandidaten? Ze komen uit het hele werkgebied, hebben uiteenlopende achtergronden, en delen de ‘groene’ idealen van Water Natuurlijk.
Hier stellen ze zich aan u voor.

Wilt u ons helpen om ook na 20 maart de groene stem in het waterschap luid te laten doorklinken? Laat het ons weten. Water Natuurlijk werkt graag samen met u aan een betere leefomgeving voor mens en dier.
Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen met mij of een van de andere fractieleden!

Met vriendelijke groet,
Marion Wichard
Fractievoorzitter
1873-Ina_Vrinssen_fotografie-100-removebg

Brede taakopvatting voor zelfbewust en proactief waterschap 2025

Heeft de fusie tussen de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden opgeleverd wat we hadden verwacht, en hoe kijkt ‘de buitenwacht’ daar tegenaan? Het rapport “Een blik van buiten: inspiratie voor het waterschap 2025” is het tastbare resultaat van een onderzoek door een externe commissie. Water Natuurlijk is blij met de aanbevelingen en voorgestelde acties.
Meer lezen

Motie biodiversiteit aangehouden

In de AB-vergadering van 29 januari bracht Water Natuurlijk een motie biodiversiteit in. Doel: het waterschap te laten aansluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
De portefeuillehouder vond dat te vroeg: hij werkt nog aan een notitie hierover. Wel beloofde hij in de volgende vergadering duidelijkheid te geven over de planning.
Meer lezen

Water in de stad en investeren voor de eeuwigheid

Bij het voorstel voor de overdracht van stedelijk water vroeg fractievoorzitter Marion Wichard nogmaals aandacht voor biodiversiteit en goede communicatie met de inwoners. Daarnaast vroeg ze kritisch te kijken naar de investeringen voor nieuwe voorzieningen.
Meer lezen

Erfgoedbeleid na stevige discussie vastgesteld

Waterschappen beroemen zich op hun lange en rijke geschiedenis. Het is dan ook niet gek dat er veel waterschapserfgoed is. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft nu vastgelegd hoe daarmee om te gaan. Daar ging wel een stevige discussie aan vooraf, en het DB- voorstel haalde maar een krappe meerderheid.
Meer lezen

Subsidie Genieten van water eindelijk beschikbaar

Al in mei vorig jaar besloot het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta dat er een -bescheiden- bedrag beschikbaar zou komen om het waterbewustzijn bij de inwoners te vergroten. De regeling zou in 2019 ingaan. Dat is 1 februari gebeurd.
Meer lezen

Aanpak droogte: complimenten en leren van ervaringen

Het jaar 2018 was extreem droog. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 januari gaf Obe Brandsma namens Water Natuurlijk bij de behandeling van de evaluatie de complimenten voor de aanpak en de inzet. Betrokken partijen in het veld waren tevreden over de gang van zaken.
Meer lezen

Belastingtarieven waterschappen: de cijfers op een rij

Het COELO heeft een rapport uitgebracht over de ontwikkeling van de waterschapstarieven in de periode 2015-2019. Interessant leesvoer, maar wel speciaal voor de liefhebber van getallen.
Meer lezen
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
facebook twitter website custom email
MailPoet