Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta

24 september 2018
WN-logo-400x400-transparant
Beste lezer,

Is het acceptabel om ‘natuur’ en paar honderd procent meer te laten betalen aan waterschapsbelasting? Is het überhaupt logisch om ‘natuur’ te laten betalen? En hoe rechtvaardig is het om bepaalde vervuilers (zoals de landbouw) niet te laten meebetalen aan het schoonmaken van het oppervlaktewater? Vragen die afgelopen dinsdag centraal stonden in de discussie over een nieuw belastingsysteem voor de waterschappen. Fractielid Piet de Noord heeft geprobeerd het voor u allemaal helder op een rijtje te zetten. En ook waarom Water Natuurlijk niet tevreden is over het voorstel.
Wel blij zijn we met de duurzaamheidsambities van het waterschap: het AB stemde in met een voorstel voor extra zonnepanelen. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,
Marion Wichard
Fractievoorzitter Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen?

Het belastingstelsel van de waterschappen is aan vernieuwing toe, vindt ook Water Natuurlijk. Nadat een commissie zo'n 2,5 jaar bezig is geweest met studeren en overleggen, is er nu een voorstel van de Unie van Waterschappen. Het algemeen bestuur van WDODelta vergaderde daar op 18 september over.
Meer lezen

Water Natuurlijk pleit voor meer visie bij groene energie

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta moest 18 september een besluit nemen over investeringen in zonnepanelen. Absolute noodzaak om de ambitie ‘energieneutraal in 2025’ te kunnen halen. Het AB stemde in, al ging dat niet zonder discussie.
Meer lezen

Voorbereid op de droogte in 2019?

Vrijwel iedereen heeft er de afgelopen zomer last van gehad: de extreme droogte. Vraag is niet alleen of de maatregelen van het waterschap voldoende zijn geweest, maar ook of er voor toekomstige situaties  een andere aanpak nodig is. Obe Brandsma kaartte dit aan in de vergadering van 18 september.
Meer lezen

Boerenwens weegt zwaarder dan veilige bloemrijke dijken

Water Natuurlijk had gevraagd om de dijk die bij Kampereiland versterkt moet worden, in te zaaien met een bloemrijk gebiedseigen mengsel. Dat versterkt de dijk, is goed voor de biodiversiteit en verhoogt de belevingswaarde. In het definitieve plan blijkt dit voorstel uit de uitvoeringsplannen geschrapt, tot teleurstelling van Water Natuurlijk.
Meer lezen

Warmer welkom voor “Banenafspraak-medewerkers”

Het waterschap neemt concrete actie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Water Natuurlijk rekent erop dat de organisatie als geheel de toegevoegde waarde daarvan ziet, en ze een warm welkom geeft.
Meer lezen

Werkt onderwaterdrainage wel?

Onderwaterdrainage wordt met name in de zomer gebruikt om water uit de sloot naar de veenweides te laten lopen. Precies andersom dus dan de normale landbouwdrainage die probeert het grondwaterpeil laag te houden. Doel is om verdere bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Experts twijfelen nu aan het effect.
Meer lezen
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
facebook twitter website custom email
MailPoet