Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 12, nummer 1
09 februari 2020
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 januari is een vervolgstap gemaakt naar een energieneutraal waterschap, extra aandacht voor educatie en werd stilgestaan om het bestrijdingsmiddelengebruik op erven van bollentelers terug te dringen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het opstellen van een Watervisie voor de komende 10 jaar. Een onderwerp waar Water Natuurlijk met de achterban over in gesprek wil gaan de komende tijd.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Contract slibverwerking getekend

Contract slibverwerking getekend
De komende 20 jaar is Waterschap Drents Overijsselse Delta verzekerd van afvoer van het slib uit de rioolwaterzuiveringen. DB-lid Marion Wichard ondertekende 31 januari het contract waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.
Lees verder

Bestrijdingsmiddelengebruik bollenteelt blijft zorgpunt

Schermafbeelding 2020-02-09 om 14.57.57
In de bloembollenteelt worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. In het project “Schoon erf, schone sloot” worden eerste stappen gezet om emissie op en rond het erf te beperken. Namens Water Natuurlijk sprak Obe Brandsma in de Algemeen Bestuursvergadering van 28 januari zijn waardering uit voor het project, maar drong aan op vervolgstappen en extra aandacht voor monitoring en handhaving.
Lees verder

Windmolens Nieuwleusen impuls voor doelstelling

Windmolens Nieuwleusen impuls voor doelstelling
Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft ernaar energieneutraal te zijn in 2030. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel om kapitaal te storten in het eigen vermogen van Nieuwleusen Synergie Lokaal Energiebedrijf BV voor de plaatsing van 2 windturbines.
Lees verder

Verdubbeling budget Educatie

Schoolklas (1)
Water Natuurlijk is blij met de geactualiseerde ‘kadernota educatie’. Ed Piek heeft dat laten weten tijdens de bestuursvergadering van 28 januari door akkoord te gaan met een verdubbeling van het huidige budget (€50.000,-) in 2021.
Lees verder

Extra krediet voor door PFAS vertraagde projecten

kampereiland
Voor  een 6-tal projecten, deels in voorbereiding, werd aan het Algemeen Bestuur op 17 december extra krediet gevraagd om een  doorstart te kunnen maken. Door de PFAS- en stikstof problematiek lopen deze projecten vertraging op en is aanvullend onderzoek noodzakelijk.
Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
MailPoet