Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 12, nummer 2
03 maart 2020
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Water Natuurlijk boekte een heel mooi succes in de Algemeen Bestuursvergadering van 25 februari 2020. Op initiatief van fractie Water Natuurlijk en fractie Natuur (Geborgd) is een beleidsnotitie biodiversiteit opgesteld. In het voorstel vond de fractie de uitvoering nog te veel leunen op initiatieven van derden. Een motie van Water Natuurlijk om als waterschap in beleid en bedrijfsvoering actief en integraal in te zetten op herstel en versterking van de biodiversiteit kreeg de steun van alle partijen!

Voor de toekomst van de sliblijn rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Echten willen we ook graag inzetten op de meest duurzame variant, echter vroegen diverse partijen meer onderbouwing om tot een goed besluit te komen. Dit voorstel is daarom aangehouden en komt op korte termijn opnieuw op de agenda.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Aanvullende maatregelen Oude Diep

Aanvullende maatregelen Oude Diep
In de omgeving van het Oude Diep vind je bijzondere natuur en prachtige landschappen. Voor het Oude Diep zijn door het waterschap maatregelen genomen om het beeksysteem en waterkwaliteit te herstellen alsmede om natuur te ontwikkelen.
Lees verder

Duurzame slibverwerking zuivering Echten

Duurzame slibverwerking zuivering Echten
Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 25 februari 2020 stonden duurzame alternatieven voor de slibvergisting van Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Echten op de agenda. De huidige slibgisting ligt sinds 2019 stil en moet worden aangepast.
Lees verder

Regiobestuurslid gezocht

Regiobestuurslid gezocht
Binnen het regiobestuur Oost, waar Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta onder valt, is een vacature ontstaan voor algemeen bestuurslid. Kandidaten zijn van harte welkom om zich te melden.
Lees verder

Waterschap gaat zich breed inzetten voor biodiversiteit

Waterschap gaat zich breed inzetten voor biodiversiteit
De achteruitgang van biodiversiteit is een breed maatschappelijk probleem. Op initiatief van de waterschapspartijen Water Natuurlijk en Natuur Geborgd in 2019 is nu door het Waterschap Drents Overijsselse Delta een beleidsnotitie biodiversiteit opgesteld. Een motie van Water Natuurlijk om hier in de bedrijfsvoering actief en integraal op in te zetten werd door alle partijen gesteund.
Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
MailPoet