Extra editie nieuwsbrief Water Natuurlijk


Jaargang , nummer 24 april 2020
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2

Beste lezer,

Hoewel de gebruikelijke feestelijkheden dit jaar helaas ontbreken, is het toch een feestelijk en gedenkwaardig moment: ‘onze’ Hans de Jong is vandaag koninklijk onderscheiden! Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hans de Jong
Hans heeft meer dan 10 jaar onze groene waterschapspartij vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (en daarvoor Groot Salland). Ook daarvóór al was hij lid van het Algemeen Bestuur, waarmee hij dus hét gezicht van Water Natuurlijk in het werkgebied van ons waterschap was. Daarnaast was -en is- hij onvermoeibaar actief voor diverse natuurorganisaties. Een activiteitenlijst die te lang is om op te sommen, en die zeker meer dan voldoende reden is voor deze onderscheiding. Op de site van het waterschap is een impressie te vinden van de manier hoe hij zijn rol als waterschapsbestuurder invulde.

Onze fractie heeft natuurlijk de felicitaties met een mooi boeket bloemen overgebracht. We hopen hem na de coronaperiode in persoon te kunnen feliciteren met deze welverdiende koninklijke erkenning.
Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
MailPoet