Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 12, nummer 5
01 juni 2020
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Als Algemeen Bestuur van het waterschap hebben we de afgelopen maanden in verband met Corona hoofdzakelijk digitaal vergaderd. Omdat er 26 mei veel zware punten op de agenda stonden, werd gekozen voor een vergadering in de Statenzaal van het provinciehuis. Hier was voldoende ruimte om het 1.5 meter protocol aan te houden. In deze Nieuwsbrief kunt u onze inbreng lezen op onder andere de Ontwerp-Watervisie, de kostentoedeling, de herbouw van de slibvergistingsinstallatie Echten en de actualisatie van het grondbeleid.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Slibverwerking Echten duurzaam herbouwen

Slibverwerking Echten duurzaam herbouwen
De slibverwerkingsinstallatie op Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Echten wordt herbouwd volgens de meest duurzame variant. Dat heeft het Algemeen Bestuur besloten in de vergadering op 26 mei 2020.
Lees verder

Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan

Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan
Waar staat het waterschap voor? Welke strategische keuzes worden gemaakt en met welke ambitie? De Watervisie: “Meer dan water” geeft aan welke koers het waterschap wil volgen tot 2030. Namens Water Natuurlijk bracht Obe Brandsma nog enkele aanscherpingen aan en stemde in met de Watervisie.
Lees verder

Water Natuurlijk: lagere kosten voor inwoners

Water Natuurlijk lagere kosten voor inwoners
Voor de vaststelling van de ontwerp-kostentoedeling door het Dagelijks Bestuur werd het Algemeen Bestuur op 26 mei gevraagd om haar opinie op dit punt. Obe Brandsma pleitte namens Water Natuurlijk voor een lager aandeel voor ingezetenen in orde van 30%, maar de meerderheid van het Algemeen Bestuur hield vast aan het huidige ingezeteneaandeel van 35%.

Lees verder

Bemesten van dijken, moeten we dat willen?

Vechtdijk
“Waarom zaait het waterschap geen andere schralere soorten in op de dijken bij de Vecht, in plaats van ook de laatste verbindingen in het landschap met de injecteur om zeep te helpen. Je zou toch ook ruige stalmest kunnen gebruiken?”

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.