Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 12, nummer 6
14 juli 2020
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,In de laatste Algemeen Bestuursvergadering voor de zomer, kwam de Jaarrekening en de Begrotingsbrief 2021-2024 aan de orde. Water Natuurlijk wil koersen op de ambities van de Watervisie. De Begrotingsbrief zet in op een bezuiniging. Het zal nog een klus worden om dit goed met elkaar te laten sporen. Het was de laatste AB-vergadering van interim-dijkgraaf Piet Zoon. Eind augustus wordt Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap DODelta. Ik wens - namens de fractie - ieder een mooie zomer. De vakantiebestemming zal wellicht dit keer wat dichter bij huis zijn, maar ook Nederland kun je genieten van vele mooie plekken.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Eindelijk lintje voor ridder Hans de Jong

Eindelijk lintje voor ridder Hans de Jong
De toekenning van de Koninklijke Onderscheiding was al eerder, maar vrijdag 3 juli kreeg Hans de Jong eindelijk ook de bijbehorende versierselen opgespeld.

Lees verder

Water Natuurlijk blij met statiegeld op plastic flesjes

Water Natuurlijk blij met statiegeld op plastic flesjes
Een beetje verstopt op de lange lijst van mededelingen en ingekomen stukken voor het Algemeen Bestuur op 30 juni stond het bericht dat de Nederlandse regering heeft besloten dat er per 1 juli 2021 statiegeld op de kleine plastic flessen komt.

Lees verder

Voormalig Water Natuurlijk-afdelingsbestuurder onderscheiden

John Velterop benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Eerder dit jaar was John Velterop al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrijdag 3 juli kreeg hij corona-proof eindelijk de bijbehorende versierselen opgespeld.

Lees verder

Houd vast aan ambities Watervisie bij bezuinigingen

Houd vast aan ambities Watervisie bij bezuinigingen
In de Begrotingsbrief voor 2021-2024 stelde het Dagelijks Bestuur voor om te komen tot een ombuiging van 2 miljoen voor 2021 en tot 7.6 miljoen in 2024 als richtinggevend kader.

Lees verder

Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019

Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019
In de begroting van het waterschap Drents Overijsselse Delta 2019 was uitgegaan van een tekort van 7,7 miljoen te dekken vanuit egalisatiereserve. Bij de behandeling van de jaarrekening in de Algemeen Bestuursvergadering van 30 juni 2020 bleef het tekort beperkt tot 0,7 miljoen.

Lees verder

Water Natuurlijk wil klimaatsubsidie voortzetten

Water Natuurlijk wil klimaatsubsidie voortzetten
Met de subsidieregeling Klimaat Actief! ondersteunt het waterschap particuliere initiatieven om effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden. Wegens groot succes was de regeling dit jaar in mei al uitgeput voor de rest van het jaar.

Lees verder

Energieneutraal in 2025, het kan!

Energieneutraal in 2025, het kan!
Op 31 januari 2017 besloot het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta om ernaar te streven in 2025 energieneutraal te zijn. Met het toekennen van het voorbereidingskrediet voor een windmolen in Kampen bracht het AB op 30 juni 2020 die ambitie binnen bereik.

Lees verder

Wat vindt Water Natuurlijk van het gevonden gif in de Drentse natuur?

"Wat vindt Water Natuurlijk van het gevonden gif in de Drentse natuur?"
Een inwoner van Drenthe stelde ons deze vraag. De aanleiding is een publicatie van Natuurmonumenten en Meten=Weten, een bewonersorganisatie in Westerveld die de problemen rond bestrijdingsmiddelen in de publiciteit probeert te brengen.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.