Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


21 oktober 2018
Beste lezer,

In de laatste vergadering van het waterschapsbestuur zijn een paar stevige discussies gevoerd: over het kwijtscheldingsbeleid, over de veiligheid van de slibverwerking van de RWZI in Echten, en over een investering van 15 miljoen in een van de belangrijkste taken van het waterschap: de waterschapszorg. We doen er uitgebreid verslag van in deze nieuwsbrief en op onze site.

Nog een reminder voor leden van Water Natuurlijk: op 2 november vieren we als landelijk Water Natuurlijk ons tienjarig bestaan! Een feestje dus, met onder anderen Jan Terlouw, Marjan Minnesma en andere prominente gasten.
En een regionaal belangrijke datum: op 26 november besluiten de leden van Water Natuurlijk regio Oost over onder meer de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2019. Wie wil meedoen en meebeslissen: lid worden van Water Natuurlijk kan natuurlijk altijd!

Met vriendelijke groet,
Marion Wichard
Fractievoorzitter

Waterschapszorg in stappen

Het draaiboek voor de waterschapszorg had het AB al in juli vastgesteld, in de vergadering van 16 oktober zou het alleen gaan om de financiering van dit omvangrijke programma. Dat ging niet zonder discussie. Water Natuurlijk wilde meer bestuurlijke aandacht voor biodiversiteit. Ook wilde de fractie niet zonder meer een mandaat voor bijna 15 miljoen euro afgeven aan het Dagelijks Bestuur. 
Meer lezen

Water Natuurlijk houdt vast aan kwijtschelding waterschapsbelastingen

Inwoners met een laag inkomen kunnen onder voorwaarden kwijtschelding krijgen van de waterschapsbelastingen. Dat is al jaren de praktijk in ons waterschap, en ook vastgelegd in het coalitieakkoord. Op verzoek van de VVD debatteerde het Algemeen Bestuur op 16 oktober toch weer over het kwijtscheldingsbeleid. Piet de Noord maakte duidelijk dat Water Natuurlijk onverkort vasthoud aan de gemaakte afspraken.
Meer lezen

Een béétje ruimte voor bloemrijke dijk

Bloemrijke dijken zijn niet alleen mooier en goed voor de biodiversiteit, ze zijn ook erosiebestendiger. Daarom is Water Natuurlijk groot voorstander van het inzaaien met een mengsel van bloemen die van nature in het gebied zelf voorkomen in plaats van met gras. In de AB-vergadering van 16 oktober gaf de portefeuillehouder een opening.
Meer lezen

Stenen weg voor natuurlijker Vecht

Om de Vecht meer ruimte te geven worden bij Vilsteren en Rechteren over een lengte van ongeveer 3 km de stenen uit de oever verwijderd. Dit draagt bij aan ruimte voor een meer natuurlijke Vecht en versterkt de belevingswaarde van het gebied.
Meer lezen

Zorgen om slibverwerking Echten

Vanwege ernstige gebreken bij de uitvoering van het project gasveiligheid moesten de slibgisting en slibontwatering op deze installatie worden stilgelegd. Omgeving en personeel zijn hierover geïnformeerd. Een onaangename verrassing rond deze moderne zuivering.
Meer lezen
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
facebook twitter website custom email
MailPoet