Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 13, nummer 6
06 juli 2021
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Ondanks Corona heeft het waterschap DOD toch goede resultaten bereikt over 2020. Dat bleek in de AB-vergadering van 29 juni. In deze nieuwsbrief aandacht voor de jaarrekening 2020 en een vooruitblik met de begrotingsbrief 2022-2025.

We namen 29 juni ook afscheid van Naut de Vroome als jeugdwaterschapbestuurder. Binnenkort wordt gestart met de werving van een nieuwe jongere tussen de 14 en 18 jaar die 2 jaar lang wil deelnemen aan het landelijke Jeugdwaterschapsbestuur. Kent u iemand? Hou dan de site van het waterschap in de gaten!

Daarnaast is een mooie stap naar energieneutraal in 2025 gezet met de deelname aan het zonnepark De Mussels bij Beilen.

Tot slot een bericht voor wie op lokaal niveau actief is in de politiek: samen met de collega-fractie in waterschap Vechtstromen hebben we een inspiratiedocument opgesteld voor de schrijvers van de verkiezingsprogramma's 2022. Wie dat niet rechtstreeks in de mailbox heeft ontvangen: het is voor iedereen te downloaden vanaf onze site.

De fractie gaat nu tot eind augustus met reces. Ik wens iedereen een ontspannen zomer toe!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Oproep Water Natuurlijk: maak plaats voor water in het verkiezingsprogramma

Oproep Water Natuurlijk: maak plaats voor water in het verkiezingsprogramma
Om de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 te inspireren, hebben de twee fracties van Water Natuurlijk in regio Oost, die samen het grootste deel van Drenthe en Overijssel bestrijken, een inspiratiedocument opgesteld met tips en voorbeelden.

Lees verder

Investering in zonnepark De Mussels helpt energie-ambities

Algemeen bestuur stemt in met investering in zonnepark De Mussels
In de vergadering van 29 juni heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een investering in het drijvende zonnepark bij De Mussels in Beilen. Dat levert een flinke bijdrage aan de energiedoelstellingen van het waterschap.

Lees verder

Water Natuurlijk steunt onderzoek naar risico’s baggeren Zandwetering

Water Natuurlijk steunt onderzoek naar risico’s baggeren Zandwetering
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra realisatiekrediet van 375.000 euro voor het Water-op-Maat project Zandwetering Wijhe.

Lees verder

Restauratie Stenen dijk in Hasselt kan door

Restauratie Stenen dijk in Hasselt kan door
In de AB-vergadering van 29 juni kwam wederom het HWBP-project Stenen Dijk langs. Deze keer betrof het een voorstel om 905.300 euro voorfinanciering ter beschikking te stellen. Hiermee kunnen de urgente restauratiewerkzaamheden die dijkversterking gerelateerd zijn nú worden opgepakt. Water Natuurlijk stemde in, maar wel met een aantal opmerkingen.

Lees verder

Water Natuurlijk stemt in met koers 2022-2025

Water Natuurlijk stemt in met koers 2022-2025
Vorig jaar heeft het Algemeen Bestuur in de Watervisie haar ambities tot 2030 vastgelegd. Dit jaar heeft dit handen en voeten gekregen in het Waterbeheerprogramma. In het Algemeen Bestuur van 29 juni kreeg dit een vervolg in de begrotingsbrief, de voornemens voor  2022-2025. Water Natuurlijk kon zich vinden in de koers van die begrotingsbrief.

Lees verder

Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2020

Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2020
Het jaar 2020 stond in het teken van Corona, waardoor ook het waterschap zich heeft moeten aanpassen in de manier van werken. Toch is het de organisatie gelukt om vrijwel alle voorgenomen werkzaamheden uit te voeren. Bij de behandeling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur van 29 juni gaf fractievoorzitter Obe Brandsma daarvoor complimenten aan de organisatie. Belangrijkste zorgpunt: de invulling van de participatiewet.

Lees verder

Jeugdwaterschapbestuurder Naut de Vroome gestopt

Jeugdwaterschapbestuurder Naut de Vroome gestopt
In 2019 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta Naut de Vroome benoemd als jeugdwaterschapbestuurder. Daarmee was hij de afgelopen twee jaar onze vertegenwoordiger in het Nationale Jeugdwaterschap. Binnenkort gaat het waterschap op zoek naar een opvolger voor de komende twee jaar.

Lees verder

Bestuurswisseling bij Water Natuurlijk regio Oost

ellen-pot
In de Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk regio Oost van 9 juni is Ellen Pot met algemene stemmen benoemd tot voorzitter. Zij volgt Wybren Bakker op, die in mei is toegetreden tot het landelijk bestuur van Water Natuurlijk.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.