Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 13, nummer 7
09 november 2021
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Hopelijk worden er op de klimaattop in Glasgow flinke stappen gezet om de opwarming van de aarde te beperken en naar een duurzaam omgaan met onze planeet. Dit vraagt ook om meer ruimte voor water en een actieve rol van het waterschap bij de klimaatopgave.
Met de deelname aan de windturbine in Staphorst heeft het waterschap weer een belangrijke stap gezet naar een energieneutraal waterschap in 2025. Daarnaast is er samen met de Rijn Oost waterschappen en marktpartijen een aanvraag ingediend voor het Nationaal Groeifonds met mooie kansen voor innovatie, kennisontwikkeling en cofinanciering van projecten van het waterschap.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk stemt in met windturbines Staphorst

Water Natuurlijk stemt in met windturbines Staphorst
In de Algemeen bestuursvergadering van 26 oktober heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel windturbines te plaatsen bij Staphorst. Albert Smit noemde het een belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave waar de BV Nederland in de energietransitie voor staat. Bovendien blijft de winst van dit project voor 100% binnen de regio. Daarom instemming met een grote groene strik erom heen.

Lees verder

Groeiplan Watertechnologie voorgedragen voor Nationaal Groeifonds

Groeiplan Watertechnologie voorgedragen voor Nationaal Groeifonds
De vijf Rijn-Oost waterschappen hebben samen met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen het initiatief genomen om het Groeiplan Watertechnologie voor te dragen voor het Nationaal Groeifonds. Water Natuurlijk heeft in de Algemeen Bestuur vergadering van 26 oktober van harte ingestemd met dit voorstel, omdat het bijdraagt aan innovatie, kennisontwikkeling en cofinanciering van projecten van het waterschap.

Lees verder

“Vissen die eicellen kweken, dat wil je natuurlijk niet”

RTV Drenthe po de rioolwaterzuivering in Echten
Medio oktober was het de Week van ons Water. Door de onzekerheden rond Covid zijn dit jaar maar weinig activiteiten georganiseerd. Toch had RTV Drenthe aandacht voor het onderwerp. Op de rioolwaterzuivering in Echten werden ons DB-lid Marion Wichard en beleidsmedewerker Arjan Verhoeff bevraagd over het effect van medicijnresten in het water op onder meer de ecologie.

Lees verder

Excursie Water Natuurlijk Regio Oost in Reestdal

Excursie Water Natuurlijk regio Oost
Begin september zijn zo'n twintig leden van Water Natuurlijk regio Oost op excursie geweest in het natuurgebied De Slagen, aan de noordkant van het Reestdal. De deelnemers zagen een mooi voorbeeld om meer water in het gebied vast te houden in combinatie met een ecologische verbindingszone.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.