Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 13, nummer 3
21 februari 2021
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

De fractie van Water Natuurlijk is weer compleet. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 februari is Albert Smit uit Assen benoemd als nieuw bestuurslid namens Water Natuurlijk. Ook langs deze weg feliciteren wij hem met zijn benoeming.

Daarnaast in deze nieuwsbrief aandacht voor de integrale aanpak van het Overijssels Kanaal Deventer-Raalte en zorg over de uitbreiding van de gaswinning.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Albert Smit treedt toe tot waterschapsbestuur

Albert Smit treedt toe tot waterschapsbestuur
De installatie van Albert Smit als nieuw lid van het Algemeen Bestuur verliep door de corona-beperkingen totaal anders dan gebruikelijk. Hij is er echter niet minder welkom om. 

Lees verder

Water Natuurlijk steunt integrale aanpak Overijssels Kanaal Deventer-Raalte

Overijssels Kanaal
Voor het Overijssel Kanaal Deventer-Raalte heeft het waterschap meerdere opgaven. Obe Brandsma steunde in het Algemeen Bestuur van 16 februari het voorstel om de verkenning van alle opgaven integraal aan te pakken. Wel vroeg hij aandacht bij de uitwerking van de plannen voor een aantal specifieke punten.

Lees verder

Zorg over uitbreiding gaswinning door Vermilion

Zorg over uitbreiding gaswinning door Vermilion
Inspreker mevrouw Eiting lichtte in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 februari een brief van Milieudefensie toe. Zij uitte daarin haar zorg rond de uitbreiding van de gaswinning en de gebrekkige informatie door het Canadese mijnbouwbedrijf Vermiljoen. Water Natuurlijk deelt die zorg.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.