Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 14, nummer 3 - 26 april 2022
Beste lezer,Direct na de prachtige Paasdagen was het Algemeen Bestuur op 19 april weer paraat voor de bestuursvergadering. In deze nieuwsbrief aandacht voor hoe Echten Groengas en circulair op koers blijft, de evaluatie van het beheer en onderhoud van het watersysteem en de evaluatie van het recreatief gebruik “Genieten van water”.

Daarnaast komen de waterschapsverkiezingen van 2023 dichterbij. Het werk van de waterschappen wordt met de dag actueler, en Water Natuurlijk zoekt daarom gedreven kandidaten met hart voor water, natuur en duurzaamheid. ‘t Is leuk, verrassend en geeft voldoening! Is bestuurswerk iets voor jou? Op onze site vind je alle relevante informatie.
Wil je meer weten? Neem gerust contact op, of meld je vast aan voor een volgende editie van ons webinar.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Informatiepakket voor kandidaten beschikbaar

Eind maart is het profiel vastgesteld voor wie interesse heeft om volgend jaar op de kandidatenlijst te staan voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta. Maar wie zich wil aanmelden, heeft natuurlijk behoefte aan méér informatie. Daarom hebben we een informatiepakket samengesteld.

Lees verder

Water Natuurlijk: sluit kringloop en versterk biodiversiteit bij beheer watersysteem

Water Natuurlijk: sluit kringloop en versterk biodiversiteit bij beheer watersysteem
Vanaf 2018 is het beleid Inrichting Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM) van kracht. In het Algemeen Bestuur van 19 april kwam de evaluatie aan de orde. Water Natuurlijk deelde de conclusie dat het beheer van het watersysteem goed op orde is, maar wil de komende jaren breder inzetten op sluiten van de kringloop en versterken van de biodiversiteit.

Lees verder

Echten Groen gas+ en circulair stap dichterbij

RWZI Echten
Op 19 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur unaniem ingestemd met het voorstel om 2 miljoen beschikbaar te stellen, voornamelijk om aan Enexis opdracht te kunnen geven tot een netwerkverzwaring bij de rioolwaterzuivering Echten. Daarmee wordt een mogelijk risico ondervangen dat de opleveringsdatum grote vertraging ondervindt.

Lees verder

Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering?

Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering?
Op de agenda van het AB van 19 april 2022 stond onder de hamerstukken het project "Groot onderhoud de Beek, IJsselmuiden". Ondanks de status hamerstuk vroeg Water Natuurlijk aandacht voor dit project. Geen vragen of opmerkingen over het voorstel zelf, maar een vraag naar aanleiding van: heeft het Dagelijks Bestuur wel voldoende zicht op het risico dat bij beschoeiingen, bruggen en baggeren het onderhoud verandert in investeringen vanwege de complexiteit en omvang van de kosten. 

Lees verder

Blijven genieten in, op en rond het water

Blijven genieten in, op en rond het water
Een evaluatie van het beleid recreatief medegebruik voor gronden van het waterschap stond op de agenda van de bestuursvergadering van 19 april. Het dagelijks bestuur stelde voor het huidige beleid voort te zetten met een jaarlijks budget van 50.000 euro voor de subsidieregeling ‘Genieten van Water’  tot 2027. Ed Piek vroeg meer aandacht voor het bekend(er) maken van de subsidieregeling. Daarnaast benadrukte hij dat kennis over het  precieze gebruik zal helpen de juiste dingen te doen.

Lees verder

Tip van Water Natuurlijk: themadag biodiversiteit in het water

Tip van Water Natuurlijk: themadag biodiversiteit in het water
Niet in het werkgebied van Drents Overijsselse Delta, maar interessant genoeg om hier aandacht voor te vragen: de themadag Biodiversiteit in het Water op 15 juni 2022. Organisator is de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Deze dag wordt gehouden in de Catharinakapel in het historische centrum van Harderwijk.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.