Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


30 november 2018
WN-logo-400x400-transparant
Beste lezer,

Onze kandidatenlijst is rond, en met trots mag ik u melden dat de leden mij tot lijsttrekker hebben gekozen. Met maar liefst 24 enthousiaste mannen en vrouwen op de lijst gaan we de campagne in, om ook na de verkiezingen van 20 maart 2019 het groene geluid in Waterschap Drents Overijsselse Delta te versterken.

Voor de huidige fractie is de tijd van afbouwen bepaald nog niet aangebroken, met belangrijke onderwerpen op de agenda als een mogelijk nieuw belastingsysteem voor de waterschappen, biodiversiteit en de steeds nijpender wordende problemen rond de aanhoudende droogte.
U leest er meer over in deze nieuwsbrief en op onze site. Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen met mij of een van de andere fractieleden!

Met vriendelijke groet,
Marion Wichard
Fractievoorzitter
Marion Wichard

24 kandidaten voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Stem_WaterNatuurlijk
Onze kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 is deze week vastgesteld, met maar liefst 24 kandidaten.
De lijst wordt aangevoerd door Marion Wichard uit Kampen, de huidige fractievoorzitter in het waterschapbestuur.
Meer lezen

Fractievergadering december verplaatst

De fractievergadering die was gepland voor woensdag 12 december, is verschoven naar maandag 10 december van 16.00 tot 18.00 uur.
Wie erbij wil zijn, is welkom. Aanmelden is gewenst.
Meer lezen

Bestuursrapportage, mijlpalen, droogte en meer beschouwingen

De bestuursrapportage geeft inzicht in wat het waterschap zich heeft voorgenomen aan projecten, en vooral of het doel ook bereikt is. En zo nee, waarom niet en wat daarvan dan de gevolgen zijn, zowel qua uitvoering als financieel. Vanwege dat laatste is de rapportage dus ook belangrijk voor de begroting en de Algemene Beschouwingen van 27 november.
Meer lezen

Waterschap wordt ambassadeur voor kievitsbloem

Het mocht niet leiden tot uitbreiding van de formatie of inzet van middelen: onder die voorwaarden wilde de meerderheid van het Algemeen Bestuur wel akkoord gaan met de motie van Water Natuurlijk. Die stelde voor dat het waterschap zich zou aanmelden als ambassadeur bij Heel Drenthe Zoemt, met als symbool de kievitsbloem.
Meer lezen

Niet jojo-en met de waterschapstarieven

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting 2019. De tarieven blijven gemiddeld onder die van 2016, al stijgen ze nu wel een beetje: voor de meeste huishoudens tussen de 7 en 16 euro voor het hele jaar. Een jojo-effect wil de fractie voorkomen.
Meer lezen

Water Natuurlijk wil bredere kijk op nieuw belastingstelsel waterschappen

De Unie van Waterschappen stelt voor een aantal controversiële onderwerpen in de nieuwe belastingstelsel voor de waterschappen nog uit te laten werken door commissies en over de rest in december 2018 al een voorlopig besluit te nemen. Dat laatste vindt Water Natuurlijk te ver gaan.
Meer lezen

App geeft zicht op waterprojecten

Sinds kort zijn de projecten van Waterschap Drents Overijsselse Delta via de app “Waterwerk” te volgen. De app is gratis beschikbaar voor IOS en Android.
Meer lezen
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
facebook twitter website custom email
MailPoet