Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 14, nummer 5 - 04 juli 2022
Beste lezer,

In de laatste vergadering voor het reces van het waterschapsbestuur ging het vooral over rapportages en de aanloop naar de begroting 2023. Onzekerheid is troef, en bezuinigingen lijken onontkoombaar, maar Water Natuurlijk wil niet op voorhand de ambities ter discussie stellen. In deze nieuwsbrief meer daarover.

Belangrijk moment: in de vergadering werd Cees Zoon geïnstalleerd als ons nieuwe fractielid. Hij volgt Albert Smit op, die wethouder in Assen is geworden, een functie die niet te combineren is met het waterschapsbestuur. Bij de zomerborrel van de fractie heb ik Albert van harte bedankt voor zijn inzet voor Water Natuurlijk.

Eind deze maand is er een belangrijke deadline: 31 juli is de laatste dag waarop je je kandidaat kunt stellen voor de Waterschapsverkiezingen van 2023. Heb je niet direct de ambitie om in het waterschapsbestuur zitting te nemen? Ook dan ben je van harte welkom: als lijstduwer kun je je betrokkenheid bij Water Natuurlijk zichtbaar maken.
Wil je meer weten, of direct het kandidaatstellingsformulier downloaden? Kijk op de site onder Verkiezingen 2023 of neem contact op met een van de fractieleden. We praten je graag bij!
Iedereen namens de fractie een mooie zomer toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
stel je kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Afscheid en kennismaking tijdens de zomerborrel

Obe Brandsma en Albert Smit
Vrijdag 1 juli hield de fractie een zomerborrel, waarbij ook de leden waren uitgenodigd. Het was een moment van afscheid van Albert Smit, die onlangs de fractie verruilde voor het wethouderschap in Assen. Voor met name de nieuwe leden was het, met de sluitingstermijn van 31 juli voor kandidaatstelling, een goede gelegenheid om in gesprek te gaan over de komende waterschapsverkiezingen.

Lees verder

Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden

De Watervisie 2030 is opgesteld in samenspraak met een groot aantal partners in het gebied.
In de Begrotingsbrief 2023-2026 stelde het Dagelijks Bestuur voor om structureel 1 miljoen euro te bezuinigen op watersysteem, waarbij ook de ambities van de Watervisie ter discussie kunnen worden gesteld. Water Natuurlijk vindt dat tariefstijgingen beperkt moeten blijven, maar hecht óók aan het vasthouden van de ambities in de Watervisie. Over hoe dat moet, wil de fractie graag meedenken.

Lees verder

Water Natuurlijk positief over resultaten waterschap 2021

Innovaties en investeren in zonne-energie leveren geld op.
De fractie van Water Natuurlijk vindt dat het waterschap, ondanks de beperkingen rond Corona, toch mooie resultaten heeft geboekt over 2021 met een positief saldo. Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf bij de behandeling van de jaarstukken in het Algemeen Bestuur op 28 juni daarvoor complimenten aan de organisatie, maar benoemde ook enkele zorgpunten.

Lees verder

Cees Zoon nieuw bestuurslid voor Water Natuurlijk

Cees Zoon wordt geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta
De bestuursplek die was ontstaan doordat Albert Smit wethouder in Assen was geworden, is opgevuld door Cees Zoon. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van dinsdag 28 juni werd hij officieel geïnstalleerd door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.

Lees verder

"Moet een lijstduwer ook het aanmeldformulier invullen?"

Rode potloden
"Ik wil me aanmelden voor de kandidatenlijst, maar als lijstduwer, dus een beetje onderaan. Moet ik dan toch het aanmeldingsformulier invullen?"

Lees verder

Watertaal: meanderen

de meanderende Vecht bij Dalfsen
De Nederlandse taal is rijk aan uitdrukkingen en woorden die met water te maken hebben. Zoals meanderen. De oorsprong van dit woord is verrassend.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.