Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 14, nummer 1
19 februari 2022
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

In de AB-vergadering van 15 februari ging het over een onderzoek om de kwaliteit van dijken te testen. Daarnaast had de fractie nog enkele opmerkingen bij de uitwerking van het Stedelijk Waterbeheer. Op onze site berichten we hierover. Nu de versoepelingen rond Corona in gang zijn gezet, hopen we de volgende AB-vergadering het beeldscherm achter ons te laten en elkaar weer in levende lijve te kunnen zien.

De voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023 komen op gang. Rond de zomer van 2022 zal de kandidaatstelling voor Water Natuurlijk plaatsvinden. Heb je passie voor natuur, landschap, milieu en duurzaamheid, en interesse in het waterschapsbestuur? Dan is dit wellicht ook iets voor jou. Binnenkort houden we een online informatiebijeenkomst, maar de fractieleden vertellen je ook nu al graag meer. Bel ons, of stuur een berichtje!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Meer aandacht nodig voor genieten en groen in de stad

Water in de stad
In december al werd de kadernotitie stedelijk water vastgesteld. Hierin is de rol en taakopvatting van het waterschap in het stedelijke gebied omschreven. Namens Water Natuurlijk vroeg Ed Piek toen aandacht voor recreatief gebruik en biodiversiteit in de uitvoering van dit beleid. Dat ziet hij helaas niet terug in de uitvoeringsnotitie, maar het kan nog goedkomen in de praktijk.

Lees verder

Opbarsten van dijken, rekenregels en kostenbesparing

schapen op de dijk
Ondanks dat het kredietvoorstel “HWBP project praktijkonderzoek Opbarsten van dijken” een hamerstuk was, vroeg Water Natuurlijk in de AB-vergadering van 15 februari ruimte voor wat aanvullende info.

Lees verder

Waarom je vóór 30 april lid moet worden van Water Natuurlijk

Waarom je vóór 30 april lid moet worden van Water Natuurlijk
“Ik ben lid van GroenLinks. Onze partij doet niet zelf mee aan de waterschapsverkiezingen, maar steunt Water Natuurlijk. Ik heb wel interesse. Hoe kom ik op de kandidatenlijst?” Dit was een vraag die de fractie kreeg naar aanleiding van het bericht dat de leden van Water Natuurlijk het formele besluit hebben genomen om mee te doen aan de waterschapsverkiezingen 2023, de eerste formele stap.

Lees verder

"Wat verwacht Water Natuurlijk van kandidaten?"

Ik las dat jullie kandidaten zoeken voor de kieslijst. Ik ben benieuwd wat jullie verwachten van een kandidaat. Is er een functieprofiel beschikbaar? Die vraag werd gesteld naar aanleiding van het formele besluit over deelname aan de waterschapsverkiezingen in 2023.

Lees verder

Vooraankondiging ledenvergadering Water Natuurlijk regio Oost

Op 22 maart vindt de volgende regiovergadering plaats. Op de agenda staan enkele formele stukken die in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in 2023 moeten worden vastgesteld.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.