Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 14, nummer 06 - 29 september 2022
Beste lezer,

De klimaatverandering laat zich voelen met alweer een droge zomer. Mooi weer om van te genieten, maar wederom problemen met droogte voor zowel natuur als landbouw. Het ver wegzakken van de grondwaterstanden kan leiden tot onherstelbare schade aan natuur. Het langer en meer vasthouden van water in het systeem vraagt de komende jaren prioriteit.

In deze Nieuwsbrief onder meer aandacht voor de hoofdpunten van het Algemeen Bestuur van 20 september: een innovatief onderzoeksproject op de RWZI Hessenpoort, de Water Op Maat (WOM) projecten Buitenpolder Kuinre en Soestwetering-Breebroeksleiding, en de consultatie over het nieuwe belastingstelsel.

Mooi nieuws is dat er zich ongekend veel kandidaten hebben gemeld voor de kieslijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta. De kandidatencommissie is hier nu mee aan de slag. Medio november hopen we een mooie lijst te kunnen presenteren.
Daarnaast werken we aan de regionalisering van het landelijk verkiezingsprogramma. Kortom: we zijn weer volop in beweging!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk enthousiast over vernieuwende proef op Hessenpoort

proef Hessenpoort
Met het onderzoeksproject “Smart Energy Hub” zet het waterschap in op een forse energiebesparing op de rioolwaterzuivering (rwzi) Hessenpoort. In het Algemeen Bestuur van 20 september was fractievoorzitter Obe Brandsma van Water Natuurlijk enthousiast over dit toekomstgerichte project. Het levert forse energiebesparing op, en daarnaast kan ook waterstof worden vermarkt.

Lees verder

Tariefdifferentiatie voorwaarde voor steun nieuw belastingstelsel

Tariefdifferentiatie voorwaarde voor steun nieuw belastingstelsel
Het voorstel voor herziening van het belastingstelsel van de waterschappen ligt nu bij het ministerie van I&W. Aan de Unie van Waterschappen was gevraagd een concept-reactie op de voorstellen op te stellen. In het Algemeen Bestuur van 20 september stemde Water Natuurlijk in met deze reactie van de UvW, maar wel met een stemverklaring over de tariefdifferentiatie. Wie wil, kan tot 30 september zijn of haar mening geven via de internetconsultatie.

Lees verder

Water Natuurlijk akkoord met extra krediet Soestwetering

Soestwetering
De aanpassing van het watersysteem tussen Holten en het Overijssels kanaal kan eindelijk van start: een integraal project dat bijdraagt aan een veerkrachtiger watersysteem. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 september steunde Water Natuurlijk  het voorstel om een half miljoen extra ter beschikking te stellen om met het project te beginnen. 

Lees verder

Tip van Water Natuurlijk: dijkexperience Stenendijk Hasselt

Tip van Water Natuurlijk: dijkexperience Stenendijk Hasselt
Woensdagmiddag 5 oktober zetten Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) de bouwhekken bij de Stenendijk in Hasselt open. Er zijn excursies om bewoners en geïnteresseerden een uniek kijkje bij de dijkversterking te geven.

Lees verder

Watertaal: mura's

Muskusrat
De Nederlandse taal is rijk aan uitdrukkingen en woorden die met water te maken hebben. Sommige zijn wel echt waterschapsjargon. Zoals mura's.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.