Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 14, nummer 7 - 09 november 2022
Beste lezer,

De coalitie gaat verder met 4 partijen. Het vertrek van Dagelijks Bestuurslid Breun Breunissen (fractie Bedrijven) wordt niet opnieuw ingevuld, gezien de korte tijd tot de verkiezingen. De fractie Bedrijven is daarop uit de coalitie gestapt. Als Water Natuurlijk hadden we graag met 5 partijen de eindstreep gehaald.

Daarnaast in deze Nieuwsbrief aandacht voor de hoofdpunten van het Algemeen Bestuur van 1 november: de sliblijn Echten, verbreding van het Water Op Maat (WOM) project Vledder- en Wapserveense Aa en de voorbereiding verkenning Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Mastenbroek-IJssel.

Op 2 november is in de vergadering van Regio Oost het verkiezingsprogramma voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta vastgesteld. Daarnaast heeft de kandidatencommissie haar advies over de kandidatenlijst voorgelegd aan de leden van Water Natuurlijk. Die kunnen tot en met 14 november digitaal stemmen op de kandidatenlijst. De verkiezingen en de start van de campagne komen dus langzaam maar zeker dichterbij. Altijd weer spannende tijden!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Groen licht voor duurzame sliblijn Echten

Impressie van de rwzi Echten met de slibgistingsinstallatie op de voorgrond.
Voor de herbouw van de slibvergisting bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten wordt ingezet op de variant groen gas+ en circulair. In het Algemeen Bestuur van 1 november stemde Water Natuurlijk van harte in met de kredietaanvraag voor deze variant, die het meest duurzaam is en leidt -op basis van de levensduur van de installatie -ook tot de minste kosten. 

Lees verder

Water Natuurlijk stemt in met voorschotkrediet HWBP project Mastenbroek - IJssel

De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer.
Agendapunt 7a van de AB-bijeenkomst op 1 november betrof het voorbereidingskrediet voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP ) Mastenbroek–IJssel. De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel. 

Lees verder

Vispassage stuw Driesprong opnieuw op de tekentafel

Vispassage stuw Driesprong opnieuw op de tekentafel
Namens Water Natuurlijk steunde Ed Piek tijdens de algemene bestuursvergadering van 1 november het voorstel voor een extra krediet van 255.000 euro voor het WOM-project Vledder en Wapserveense Aa. Dit extra krediet is bedoeld voor een bredere verkenning, waar de vispasseerbaarheid onderdeel van uitmaakt. Wel drong hij erop aan de droogtemaatregelen niet te laten afhangen van externe financiering: het waterschap heeft hier zelf ook een verantwoordelijkheid.

Lees verder

Coalitie verder met vier partijen

vergaderzaal Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dagelijks Bestuurder Breun Breunissen van de fractie Bedrijven is op 6 oktober wethouder geworden in Raalte. De coalitiepartijen hebben daarna overleg gevoerd over de invulling van de vrijgekomen positie. Zij stelden voor de vacature niet op te vullen, gezien de korte periode tot de verkiezingen in maart 2023. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 1 november mee ingestemd.

Lees verder

Watertaal: kwel

Watertaal: kwel
Volgens de Verklarende hydrologische woordenlijst (1986) van de Commissie voor hydrologisch onderzoek van TNO betekent kwel ‘het uittreden van grondwater als gevolg van hogere stijghoogte van het grondwater in inzijggebieden buiten het kwelgebied’.  Voor een leek is dat niet al te verhelderend. We leggen het uit.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.