Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 1 - 06 februari 2023
Beste lezer,

Spannende tijden! 15 maart, de dag van de verkiezingen, komt nu snel dichterbij. De kandidaten voor de verkiezingen zijn druk met de campagne. Wij hopen op een mooie uitslag, zodat wij met de inbreng van Water Natuurlijk ook de komende jaren flinke stappen vooruit kunnen zetten met de klimaatopgave, schoner water, een mooiere natuur en een duurzamere wereld.

Daarnaast in deze Nieuwsbrief aandacht voor de besluiten van het Algemeen Bestuur van 31 januari: het peilbesluit Noordmanen (Wieden-Weerribben), de sliblijn Echten en de voorbereidingen voor het instellen van een Rekenkamer.
Daarnaast in deze Nieuwsbrief aandacht voor de besluiten van het Algemeen Bestuur van 31 januari: het peilbesluit Noordmanen (Wieden-Weerribben), de sliblijn Echten en de voorbereidingen voor het instellen van een Rekenkamer.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Uitnodiging: campagnestart met excursie in Wateren

Wateren
Op zaterdag 11 februari start Water Natuurlijk de campagne voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart in -hoe toepasselijk!- Wateren. De kick-off wordt gecombineerd met een gesprek met een van de inwoners en een excursie in dit prachtige natuurgebied. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Lees verder

Water Natuurlijk op 1

zitting centraal stembureau
Vrijdagmiddag 3 februari 2023 om 17.00 uur kwam het verlossende woord van het centraal stembureau: de kandidatenlijst is definitief goedgekeurd, zodat we met lijst 1 de waterschapsverkiezingen van 15 maart kunnen ingaan. 

Lees verder

Water Natuurlijk: geen beperkingen voor nieuwe Rekenkamer

Water Natuurlijk: geen beperkingen voor nieuwe Rekenkamer
Vanaf 1 januari 2024 is er de wettelijke verplichting om voor het  waterschap een Rekenkamer in te stellen. Op 31 januari werd de visie Rekenkamer aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Water Natuurlijk bracht daarbij in dat de Rekenkamer onafhankelijk moet kunnen werken, zonder beperkingen.

Lees verder

Water Natuurlijk stemt in met verkoopproces groencertificaten

Water Natuurlijk stemt in met verkoopproces groencertificaten
Voor herbouw van de sliblijn Echten heeft het Algemeen Bestuur in november een realisatiekrediet beschikbaar gesteld. Op basis van extra informatie is op 31 januari ook ingestemd met de mandatering van de hieraan gekoppelde verkoop van gas, groencertificaten en CO2 aan het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk heeft van harte ingestemd met het voorstel.

Lees verder

Stap in robuuste verbinding Wieden en Weerribben

Stap in robuuste verbinding Wieden en Weerribben
Tijdens de algemene  bestuursvergadering van het waterschap op 31 januari moest worden besloten over de peilverhoging, en daarmee de herinrichting van het gebied Noordmanen dat naar verwachting in 2025-2026 start. Water Natuurlijk heeft waardering voor het zorgvuldige proces en de monitoring, en stemde daarom bij monde van Ed Piek in met het voorstel.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.