Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 2 - 12 maart 2023
Beste lezer,

15 maart zijn de verkiezingen. De kandidaten hebben met de campagne nog een eindsprint ingezet. We kijken uit naar een mooie uitslag, zodat we voortvarend kunnen blijven werken aan de klimaatopgave, schoner water, een mooiere natuur en een duurzamere wereld.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de besluiten van het Algemeen Bestuur van 7 maart: een mega-investering voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma Stadsdijken Zwolle, het wateraanvoerplan voor waterwingebied Vechterweerd en de Koersnotie Vecht.

Voor mij als fractievoorzitter is dit de laatste nieuwsbrief. Ik zit vanaf 20 november 2000 in het waterschapsbestuur, eerst in Reest & Wieden op persoonlijke titel, gesteund door de groene partijen en na de invoering van het lijstenstelsel (2008) voor Water Natuurlijk. in 2016 heb ik de fusie meegemaakt van waterschap Reest & Wieden en Waterschap Groot Salland tot het huidige waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarnaast ben ik een jaar of zes voorzitter geweest van Water Natuurlijk Regio Oost, waarbij wij als regiovoorzitters ook regelmatig aanschoven bij het Landelijk Bestuur van Water Natuurlijk.
Een mooie tijd, maar ik zet daar nu een punt achter. Fractieleden en nieuwe kandidaten staan te trappelen om het stokje over te nemen en daar heb ik alle vertrouwen in. Een ieder bedankt voor de prettige samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Stem 15 maart voor een groene en duurzame toekomst!

De waterschapsverkiezingen van 15 maart zijn spannender dan ooit. Maar liefst 11 partijen dingen in Drents Overijsselse Delta mee naar de 25 zetels waarvoor de kiezer woensdag zijn of haar stem kan uitbrengen. En meer dan ooit kan een stem voor groen en duurzaam waterbeheer de koers van het waterschap de komende jaren bepalen.
Help ons dus om de grootste partij te blijven: door woensdag op ons te stemmen, en door in de aanloop naar 15 maart op sociale media steun voor Water Natuurlijk uit te dragen. Elke stem telt!

Marion Wichard
Lijsttrekker
Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Marion Wichard, lijsttrekker Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk stemt in met wateraanvoerplan Vechterweerd

Vechterweerd noord
Voor de drinkwaterwinning Vechterweerd zijn met Vitens afspraken gemaakt voor een wateraanvoerplan om grondwaterstandsverlagingen in het aanliggende gebied te voorkomen. Voor de zuidzijde is dit jaren terug gerealiseerd. Water Natuurlijk heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart ingestemd met het wateraanvoerplan voor de noordzijde.

Lees verder

Water Natuurlijk teleurgesteld over terugtrekking Koersdocument Vecht

de Vecht
Het Koersdocument Vecht is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkeling van de Vecht tot een veilige en levende rivier. Water Natuurlijk vindt het zeer teleurstellend dat er op 7 maart vanuit de landbouwhoek bezwaar werd gemaakt. Toen de stemmen dreigden te staken, heeft het Dagelijks Bestuur het stuk tot nader orde teruggetrokken.

Lees verder

In de herhaling: webinar De groene stem in het waterschap

In de herhaling: webinar De groene stem in het waterschap
In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 15 maart biedt Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta opnieuw het webinar “De groene stem in het waterschap” aan. De (voorlopig) laatste is op maandag 13 maart om 19.30 uur. Doel is een kennismaking met het waterschap, en welke rol Water Natuurlijk als specifieke waterschapspartij speelt in het waterschapsbestuur. Deelname is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk.

Lees verder

Een verfrissende duik met Water Natuurlijk!

clinic winterzwemmen bij de Douwelerkolk in Deventer
In zomer en winter weten zwemmers het water te vinden. De winterzwemmers weten hoe je jaarrond van fijn zwemwater kunt genieten. Daarom organiseerde Water Natuurlijk samen met de Walrusclub een clinic winterzwemmen in Deventer.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.