Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 3 - 30 maart 2023
Beste lezer,

Twee weken na een intensieve campagne is de nieuwe fractie geïnstalleerd. Ik ben trots op ons nieuwe team: Amke Vrielink, Elsbeth Brandsma, Esmée Pater en Matthijs Jansen brengen vernieuwing en verjonging met zich, maar ook een diversiteit aan kennis en ervaring en veel enthousiasme om aan de slag te gaan. Daarmee is er een perfecte basis om de komende vier jaar Waterschap Drents Overijsselse Delta te besturen.

De vernieuwing betekent onvermijdelijk ook het afscheid van de vier fractieleden die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor Water Natuurlijk: Obe Brandsma, Wim Konter, Ed Piek en Cees Zoon. Water Natuurlijk is hen veel dank verschuldigd, zeker Obe Brandsma die meer dan 20 jaar waterschapsbestuurder was, en als fractievoorzitter een belangrijke rol vervulde. Binnenkort wordt op passende wijze afscheid genomen van deze gedreven waterschappers.
Ondertussen zijn de eerste stappen gezet naar coalitievorming. Via het bericht hieronder over de installatie van de nieuwe fractie kunt u mijn bijdrage aan het duidingsdebat van de AB-vergadering van 29 maart lezen. We houden u graag op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Marion Wichard

Kroon op de campagne: nieuwe fractie geïnstalleerd

Vlnr: Amke Vrielink, Elsbeth Brandsma, Marion Wichard, Matthijs Jansen en Esmée Pater
Bij de installatie van nieuwe waterschapsbestuurders in Drents Overijsselse Delta op 29 maart traden maar liefst 17 nieuwelingen aan. Ook Water Natuurlijk droeg bij aan vernieuwing én verjonging van het bestuur. Amke Vrielink, Elsbeth Brandsma, Marion Wichard, Matthijs Jansen en Esmée Pater staan klaar om aan de slag te gaan.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.