Update 16 april 2023

Water Natuurlijk niet meer in gesprek over coalitievorming Drents Overijsselse Delta

In het advies van verkenner Piet Zoon van 5 april was een coalitie van BBB, Water Natuurlijk, VVD en ongebouwd de eerste optie. Een verdiepende verkenning met BBB op paaszaterdag gaf de fractie van Water Natuurlijk het gevoel dat er voldoende handvatten zijn om tot goede afspraken te komen. BBB heeft echter op 13 april laten weten de gesprekken met ons niet voort te zetten, maar in plaats van Water Natuurlijk het CDA uit te nodigen voor het vervolg. De fractie van Water Natuurlijk is teleurgesteld en verrast door dit besluit. 

Meer lezen
facebook linkedin twitter website custom email