Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 4 - 15 mei 2023
Beste lezer,

Na een intensieve campagneperiode heeft onze fractie de eerste stappen gezet. Met vier nieuwe gezichten in de fractie, stond de afgelopen periode vooral in het teken van elkaar leren kennen. We zijn blij om afgelopen week Wim Konter officieel te verwelkomen in het AB als onze fractievolger. Met Wim hebben we een vertrouwd en ervaren gezicht binnen onze fractie.

Zoals op onze website en in De Stentor te lezen, is onze fractie niet verder in gesprek gegaan met BBB binnen de coalitieonderhandelingen. Dat was zeker even slikken, juist omdat onze fractie klaar stond om de belangen van de natuur en inwoners te behartigen binnen het dagelijks bestuur.
Onze fractie blijft zich desalniettemin inzetten voor een krachtig groen en duurzaam geluid in het waterschap Drents Overijsselse Delta, zij het dit keer vanuit de oppositie. En met sterke fractie (bestaande uit Amke, Elsbeth, Marion, Matthijs, Wim en mijzelf) heb ik daar alle vertrouwen in. (Lees hier meer over onze huidige fractie)

Met warme groet,
Esmée Pater
Fractievoorzitter
Esmée Pater, kandidaat 6 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk akkoord met drie innovatieve projecten

Vechtdijk
In het Algemeen Bestuur van dinsdag 9 mei zijn drie voorstellen besproken van innovatieve hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-projecten. Een daarvan beoogt een integrale gebiedsoplossing om toekomstige gebieden veilig te houden, de twee andere gaan over het opdoen van meer kennis over de sterkte van dijken. Hoewel Water Natuurlijk nog wel wat vragen had, heeft Elsbeth Brandsma namens de fractie met alle drie de voorstellen ingestemd.

Lees verder

Amke Vrielink benoemd in auditcommissie

Amke Vrielink, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Op voordracht van de gezamenlijke fractievoorzitters zijn in de AB-vergadering van 9 mei vijf nieuwe leden van de auditcommissie benoemd. Een van hen is Water Natuurlijk-fractielid Amke Vrielink.

Lees verder

Wim Konter officieel geïnstalleerd als fractievolger

Wim Konter (midden) is op 9 mei officieel geïnstalleerd als fractievolger van Water Natuurlijk.
In de afgelopen vier jaar was Wim Konter lid van het Algemeen Bestuur, dit keer viel hij bij de verkiezingen buiten de boot. De nieuwe fractie is blij dat hij beschikbaar blijft in een andere rol: die van fractievolger. Op 9 mei werd hij officieel geïnstalleerd.

Lees verder

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen
In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Lees verder

Zeven nieuwe bestuursleden voor Water Natuurlijk regio Oost

Regiovergadering Water Natuurlijk regio Oost op 24 april 2023
Water Natuurlijk regio Oost heeft een nieuw bestuur. Op een goed bezochte ledenvergadering in Nijverdal kozen de leden maar liefst zeven nieuwe bestuursleden. Samen met de zittende bestuursleden Anja ter Harmsel (voorzitter) en Betty van Leeuwen vormen zij een sterk team dat de vereniging Water Natuurlijk in onze regio tot nog grotere bloei kan brengen.

Lees verder
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.