Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


21 december 2018
Beste lezer,

Het einde van 2018 nadert. Een mooi moment om u te bedanken voor uw aandacht en betrokkenheid bij duurzaamheid, biodiversiteit, veilig en gezond water en alle andere ‘groene’ thema’s waar Water Natuurlijk voor staat.
Geniet van de feestdagen, en laten we er in 2019 weer iets moois van maken. De fractie én de kandidaten op onze lijst gaan er in elk geval voor, en we rekenen ook het komende jaar graag op uw steun en uw stem!
Op onze site leest u meer over waar de fractie mee bezig is. Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen met mij of een van de andere fractieleden!

Met vriendelijke groet,
Marion Wichard
Fractievoorzitter
Marion Wichard
kerstwens-2018

Snel aan de slag met overname stedelijk water

Het waterschap moet zo snel mogelijk het beheer en onderhoud van het ‘stedelijk water’ overnemen van de gemeenten in het noordelijke deel van Drents Overijsselse Delta. Water Natuurlijk gaf het Dagelijks Bestuur zeven aandachtspunten mee voor de uitwerking van het definitieve voorstel.
Lees meer

Energiebesparing bij rioolwaterzuivering

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta nam 18 december het positieve besluit een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor energiebesparende maatregelen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deventer. Water Natuurlijk juicht deze investering toe.
Lees meer

Komend voorjaar vernieuwde visie klimaatadaptatie

Nederland moet uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Dat staat in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Water Natuurlijk vindt dat de UvW de waterschappen actiever moet betrekken bij dit verder prima initiatief.
Lees meer

Nieuw belastingstelsel waterschappen voorlopig even uit beeld

De Unie van Waterschappen heeft in december nog geen besluit kunnen nemen over het nieuwe belastingstelsel. Het gesprek wordt nu medio 2019 hervat. Dus na de verkiezingen. Water Natuurlijk vind het treurig dat er nu geen stappen worden gezet op weg naar een stelsel waarin een relatie wordt gelegd tussen profijt en betaling, en waarin de vervuiler (of de kostenveroorzaker) betaalt.
Lees meer
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
facebook twitter website custom email
MailPoet