Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 5 - 02 juni 2023
Beste lezer,

De kop is eraf! Onze nieuwe fractie heeft de eerste AB-vergaderingen achter de rug. De turbulente periode is nog niet helemaal voorbij: afgelopen dinsdag hebben we in een extra AB-vergadering afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde DB-lid Marion Wichard. Met pijn in ons hart. We nemen nog gezamenlijk afscheid van haar op 14 juni met een receptie bij het Waterschap én (voor leden van Water Natuurlijk) tijdens onze zomerborrel op 23 juni.

Tijdens de extra ingelaste AB-vergadering heeft de nieuwe coalitie zich gepresenteerd. Water Natuurlijk heeft kritische vragen gesteld over het coalitieakkoord dat ons ter kennisgeving is aangeboden. In deze nieuwsbrief kun je daar meer over lezen. Daarnaast is Wim Konter officieel benoemd als AB-lid en mogen we Wilfried Gerner verwelkomen als fractievolger.

Onze fractie is uit de startblokken gekomen en staat de komende vier jaar klaar om het groene geluid in het Waterschap Drents Overijsselse Delta te vertegenwoordigen.

Een fijn weekend gewenst!

Met warme groet,
Esmée Pater
Fractievoorzitter
Esmée Pater, kandidaat 6 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk: “Coalitie moet vertrouwen verdienen”

Esmée Pater, fractievoorzitter Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Dinsdagavond 30 mei is een nieuwe coalitie aangetreden in Waterschap Drents Overijsselse Delta. Noch het proces waarmee die tot stand is gekomen noch de inhoud van het coalitieakkoord geeft Water Natuurlijk veel vertrouwen. “Dit is niet wat het waterschap de komende jaren nodig heeft om zijn taken op de juiste manier te kunnen uitvoeren” vindt fractievoorzitter Esmée Pater.

Lees verder

Nieuwe samenstelling fractie

Wilfried Gerner en Wim Konter, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 mei is oudgediende Wim Konter geïnstalleerd als AB-lid. Hij volgt Marion Wichard op. In diezelfde vergadering is Wilfried Gerner uit Onna (Steenwijkerland) benoemd tot officiële fractievolger.

Lees verder

Bestuurder Marion Wichard verlaat waterschap

Marion Wichard
Voor het eerst sinds Water Natuurlijk in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta zit, maakt de partij geen deel uit van de coalitie. Dat had anders gekund en gemoeten, vindt voormalig lijsttrekker Marion Wichard. Zij was de afgelopen vier jaar lid van het Dagelijks Bestuur. Het buitensluiten van Water Natuurlijk is voor haar reden om niet terug te keren. Op 30 mei komt een einde aan haar rol als waterschapsbestuurder en loco-dijkgraaf.

Lees verder
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.