Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 6 - 04 juli 2023
Beste lezer,

Onze fractie heeft er een drukke tijd opzitten. Ons fractielid Elsbeth Brandsma is onlangs met (tijdelijk) zwangerschapsverlof gegaan en we hebben onze fractievolger Wilfried Gerner mogen verwelkomen als (tijdelijk) AB-lid en vervanger van Elsbeth.

Daarnaast hebben we afscheid genomen van ons DB- en fractielid Marion Wichard tijdens de Water Natuurlijk leden zomerborrel in de Nooterhof in Zwolle. Voorafgaand aan deze borrel werd er voor onze leden een rondleiding op de RWZI in Zwolle verzorgd.

Het nieuwe DB zit enkele weken op zijn plek en Water Natuurlijk heeft voor het eerst ooit plek genomen in de oppositie. Vanuit die rol gaan we de komende 4 jaar ons groene geluid laten horen! Die kans kregen we afgelopen dinsdag direct, tijdens de bespreking van de jaarstukken, bestuursrapportage én begrotingsbrief over 2024. Ook stond de kostentoedeling op de agenda: een belangrijk onderwerp, want op basis hiervan wordt berekend hoeveel belasting iedereen gaat betalen voor het waterschap.
Water Natuurlijk was niet blij met het voorstel om de categorie ongebouwd (agrariërs) als enige categorie te ontzien door de belasting voor die categorie met effectief 9% te verlagen. In het bericht dat we 29 juni publiceerden, leggen we uit waarom Water Natuurlijk dit oneerlijk vindt.
Lees over deze en andere onderwerpen meer in deze nieuwsbrief en op onze site.

Voordat we met zomervakantie gaan, staat er op dinsdag 18 juli nog een laatste AB-vergadering op de agenda. Wist je dat deze online te volgen is via de website van het waterschap?

Graag tot ziens en met warme groet,
Esmée Pater
Fractievoorzitter
Esmée Pater, kandidaat 6 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Inwoners gaan meer betalen voor het waterschap

Esmée Pater voert het woord in de vergadering van het AB van WDODelta.
Hogere belastingen voor inwoners, lagere voor boeren. Dat is het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 27 juni. Met dit besluit gaan agrarische bedrijven 9 procent minder betalen aan het waterschap. Inwoners en natuurorganisaties gaan daarentegen meer bijdragen aan de kosten. Het zijn de eerste directe effecten van de nieuwe coalitie van BBB, VVD, CDA en Ongebouwd in het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Lees verder

Terugblikken en vooruitkijken: zorgen en de noodzaak van het ‘goede gesprek’

De drijvende zonnepanelen in Beilen
Op de AB-agenda van Waterschap Drents Overijsselse Delta op dinsdag 27 juni stonden enkele belangrijke financiële onderwerpen. Fractievoorzitter Esmée Pater sprak over de jaarstukken 2022, de bestuursrapportage van het eerste kwartaal van 2023 en de begrotingsbrief 2024. Er zijn zorgen: over het negatieve resultaat, over de droogte, over het personeelsgebrek en over de eerlijke verdeling van kosten. Alle reden om zo snel mogelijk het bestuurlijke ‘goede gesprek’ aan te gaan.

Lees verder

Oproep Deltacommissaris: sta stil bij langetermijngevolgen van keuzes

Kinderen op een steiger
Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 27 juni was onder agendapunt “Ingekomen stukken” een brief van de Deltacommissaris opgenomen. Daarin deed hij een oproep om samen te werken aan de urgente opgaven die voor ons liggen. Na vragen van Water Natuurlijk krijgt de brief de aandacht die hij verdient: het Dagelijks Bestuur zal op korte termijn met een reactie komen.

Lees verder

Wilfried Gerner (Steenwijkerland) tijdelijk waterschapsbestuurder

Installatie Wilfried Gerner in AB Waterschap Drents Overijsselse Delta
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni is Wilfried Gerner uit Onna (Steenwijkerland) geïnstalleerd als AB-lid. Gedurende 16 weken vervangt hij Elsbeth Brandsma, die half juni met zwangerschapsverlof is gegaan.

Lees verder

Leden Water Natuurlijk bezoeken rwzi Zwolle

Leden Water Natuurlijk bezoeken rwzi Zwolle.
Vrijdag 23 juni was een groep leden van Water Natuurlijk te gast op de rioolwaterzuivering in Zwolle, de grootste in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Waterschapsmedewerker Menno Wiggers leidde de groep rond over het zonovergoten terrein.

Lees verder

Natuurmonumenten vraagt aandacht voor watercrisis Overijssel

Ledenraad Natuurmonumenten biedt petitie over watercrisis aan gedeputeerde aan.
Met een kruiwagen vol handtekeningen van bezorgde natuurliefhebbers ging een delegatie van Natuurmonumenten op woensdag 21 juni naar het provinciehuis in Overijssel. Onderwerp: de watercrisis. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta steunt de oproep voor meer maatregelen.

Lees verder
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.