Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 7 - 24 juli 2023
Beste lezer,

De fractie van Water Natuurlijk gaat bijna met vakantie, maar voordat het zover is, blikken we graag terug op 18 juli, de laatste AB-vergadering voor het zomerreces.

Wilfried Gerner heeft zich ‘vastgebeten’ in het proces voor het instellen van een rekenkamer in ons waterschap. Waar de rekenkamer in veel bestuurslagen al een verplichting is, krijgen nu ook alle waterschappen een rekenkamer. Wat onze fractie betreft een mooie stap.

Amke Vrielink vroeg opnieuw naar de concrete plannen van de coalitie, die tot nu toe nog geen antwoord heeft op de vraag over bijvoorbeeld de manier waarop biodiversiteit, energietransitie en duurzaamheid in het algemeen worden geborgd in het waterschapswerk. Onze fractie blijft beschikbaar voor het voeren van een open gesprek hierover in het AB, met onze groene en duurzame waarden voorop.
Tip: Wist je dat via deze link de AB-vergadering van 18 juli te bekijken is?

Voor nu wensen je een hele fijne zomervakantie toe en tot in september!

Met zonnige groet,
Esmée Pater
Fractievoorzitter
Esmée Pater, kandidaat 6 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Zorgen Water Natuurlijk over duurzaamheidsdoelen nog niet weg

illustratie duurzaamheidsdoelen
In het Algemeen Bestuur van 18 juli is de brief van de coalitie die hoort bij het coalitieakkoord behandeld. In die brief reageren de coalitiepartijen op vragen naar aanleiding van de presentatie van het coalitieakkoord op 30 mei 2023. Water Natuurlijk heeft toen aangegeven zorgen te hebben over wat ontbreekt in het coalitieakkoord: aandacht voor natuur en de uitwerking van duurzame doelen. Die zorgen zijn nog niet weg. 

Lees verder

Volgende stap naar rekenkamer

illustratie bij rekenkamer
Water Natuurlijk is blij dat het er nu van gaat komen. Vanaf 1 januari 2024 krijgt waterschap Drents Overijsselse Delta een rekenkamer. In het Algemeen Bestuur werd op 18 juli het uitvoeringsbesluit hiervoor besproken. Een amendement van Water Natuurlijk, samen met Partij voor de Dieren en ChristenUnie, om het fractievoorzittersoverleg aan te wijzen als klankbord voor de rekenkamer haalde het helaas niet. Een ander amendement (samen met PvdD en BBB) over de selectiecommissie voor de rekenkamer haalde het wel.

Lees verder

We wensen iedereen een fijne zomer!

vrouw in kajak
Tijdens het reces van het waterschap geniet ook de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta van de zomer en een welverdiende vakantie. Dat betekent niet dat we onbereikbaar zijn, maar antwoord op vragen kunnen wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Vanaf 4 september zijn we weer paraat.
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.