Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 8 - 10 oktober 2023
Beste lezer,

Afgelopen AB vergadering stond grotendeels in het teken van het afscheid van onze (inmiddels) oud-secretaris directeur Eveline de Kruijk. Sinds 2016 stond zij aan het roer van de ambtelijke organisatie van ons waterschap Drents Overijsselse Delta. Wij wensen Eveline een fijn pensioen en bedanken haar voor haar bijdrage aan ons waterschap.

Tegelijkertijd betekent dit ook de komst van een nieuwe secretaris-directeur: Els van Grol volgt Eveline de Kruijk op. Onze fractie is blij met een bestuurder die ruime kennis heeft in de wereld van waterschappen en wenst haar veel succes en wijsheid toe.

Terugblikkend op de AB vergadering van 26 september staan we ook even stil bij Wilfried Gerner: onze fractiegenoot was namelijk tijdelijk AB-lid tijdens het zwangerschapsverlof van ons fractielid Elsbeth Brandsma. Zij keert in de AB vergadering van 17 oktober weer terug in de fractie, Wilfried Gerner zal zijn rol weer oppakken als fractievolger. We danken Wilfried ook voor zijn bijdrage als (tijdelijk) AB lid en heten Elsbeth weer van harte welkom terug!

In deze nieuwsbrief lees je verder dat onze fractie blij is met het AB voorstel voor een toekomstbestendige investering in onze waterketen (bijdrage voor Wim Konter) en met de beantwoording van het DB over de brief van de deltacommissaris aan ons waterschap.

We kijken als fractie uit naar de AB vergadering van 17 oktober waar de kostentoedeling op de agenda staat. Een belangrijk thema voor onze fractie, want het huidig DB stelt een forse verhoging voor de inwoners van ons waterschap voor.
Wist je trouwens dat je onze AB vergadering ook digitaal kunt volgen of terugkijken via de website van ons waterschap?
We nodigen je ook van harte uit om onze fractie van input te blijven voorzien. Zie je een onderwerp wat op onze agenda zou moeten staan? Neem dan gerust contact op met onze fractie via info@waternatuurlijkdodelta.nl.

Een fijne dag gewenst!

Met warme groet,
Esmée Pater
Fractievoorzitter
Esmée Pater, kandidaat 6 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk akkoord met extra geld voor een duurzamer toekomst

WN akkoord met extra geld voor een duurzamer toekomst
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 september stemde Water Natuurlijk in met een extra investering van 592.200 euro voor vervangingen aan diverse gemalen, persleidingen en rioolwaterzuiveringen. Ook de pilot Data -gedreven sturing RWZI’s beoordeelde de fractie positief.

Lees verder

Zicht op grondwateronttrekkingen

Zicht op grondwateronttrekkingen
In hoeverre heeft het waterschap het oppompen van grondwater van kleine gebruikers, zoals particulieren en kleine bedrijven, in beeld? Die vraag stelde Wilfried Gerner namens Water Natuurlijk aan het eind van de AB-vergadering van 26 september.

Lees verder

Vragen van Water Natuurlijk eindelijk beantwoord

Koeien in overstroomd gebied.
Water Natuurlijk stelde al in de vergadering van 27 juni vier vragen over een brief van de Deltacommissaris over ruimtelijke opgaven. De brief ademde de urgentie uit nú aan de slag te gaan met de kaders “water en bodem sturend”. De houding van het op dat moment net geïnstalleerde Dagelijks Bestuur en de afgegeven signalen door de coalitiepartijen waren voor Water Natuurlijk aanleiding voor zorgen en voor vragen aan het DB. Die werden op 26 september grotendeels weggenomen.

Lees verder

In memoriam Ton de Bruijn

In memoriam Ton de Bruijn
Op 26 september overleed Ton de Bruijn, tot najaar 2022 penningmeester en secretaris van ons regiobestuur. We gaan hem enorm missen als vrijwilliger in onze vereniging, maar nog meer als de aimabele, warme, betrokken man die hij was.

Lees verder
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.