Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 9 - 29 november 2023
Beste lezer,

De AB-vergadering van 21 november was onze fractievoorzitter Esmée Pater verhinderd, daarom dit keer het voorwoord van mijn hand.

In deze nieuwsbrief lees je dat we hebben ingestemd met extra budget voor het bestrijden van invasieve exoten. Matthijs Jansen legt uit waarom die exoten een steeds groter wordende probleem zijn, en licht het Water Natuurlijk-standpunt toe.

Bij de behandeling van de begroting 2024 heb ik namens Water Natuurlijk gepleit voor een vooruitstrevende houding gericht op duurzaamheid in de uitvoering. Helaas heeft onze motie voor een duurzaamheidsjaarverslag het niet gehaald.

In de AB-vergadering hebben we afscheid genomen Mirjam Fagel en Marco van der Niet, AB-lid respectievelijk fractievolger van de Partij voor de Dieren, en beiden bedankt voor de goede contacten. Mirjam is inmiddels geïnstalleerd als Statenlid in Overijssel. We hopen op een even prettige samenwerking met Anna van der Maas, die haar plek in het waterschapsbestuur heeft overgenomen.

Na acht maanden, acht vergaderingen van het Algemeen Bestuur en zeven Deltabijeenkomsten was het voor ons als nieuwe fractie een goed moment om te evalueren en vooruit te blikken.
De fractie is afgelopen zaterdag bij elkaar geweest. Het was een leerzame en gezellige dag waarin we veel van elkaar geleerd hebben en ook punten hebben aangedragen waarmee we met veel energie aan de slag kunnen!

Met vriendelijke groet,
Amke Vrielink
Vice-fractievoorzitter
Amke Vrielink, kandidaat 2 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk wil focus en vooruitstrevende houding

Reuzenschildpad
In het algemeen bestuur van 21 november zijn de bestuursrapportage en de begroting 2024 behandeld. Amke Vrielink pleitte voor een vooruitstrevende houding gericht op duurzaamheid in de uitvoering. De motie die dat sneller zichtbaar zou kunnen maken in het jaarverslag, haalde het helaas niet.

Lees verder

Water Natuurlijk stemt in met extra geld exotenbestrijding

Exotengroei in een sloot
Water Natuurlijk stemde 21 november in met een structurele verhoging van het jaarlijkse budget van 300.000 euro voor de bestrijding van invasieve exoten. Zo moet de inheemse natuur beter worden beschermd tegen planten en dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen, en die zich zo snel vermeerderen dat ze schadelijk zijn.

Lees verder

WaterRad toont beleidsverschillen in verkiezingsprogramma's

WaterRad toont beleidsverschillen in verkiezingsprogramma's
Een kleine week voor de Tweede Kamerverkiezingen introduceerde Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak om ook in de formatiefase aandacht te te geven aan een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Lees verder

Officieel statement van Water Natuurlijk

Officieel statement van Water Natuurlijk
Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de klimaatmars van 12 november in Amsterdam gevolgd. Vanuit onze missie voor schoon, gezond en voldoende water zijn ook wij erg bezorgd over de klimaatcrisis. In de mars liepen daarom ook diverse leden van Water Natuurlijk mee.
De onderbreking van Greta Thunberg door een lid Water Natuurlijk uit Midden-Nederland kwam als een verrassing. De impulsieve actie op persoonlijke titel, hoe invoelbaar ook voor veel mensen, vinden wij niet de manier om een constructief gesprek te voeren.

Lees verder
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.