Fractienieuwsbrief
Jaargang 15, nummer 10 - 28 december 2023
Beste lezer,

De laatste vergadering van het jaar was een bijzondere vergadering waarin veel onderwerpen uitvoerig zijn besproken.

In deze nieuwsbrief lees je over de installatie van de rekenkamer, de bijdragen over de projecten Steenwetering, Vledder Aa en de HWBP projecten Mastenbroek-IJssel en Veilige Vecht. Ook vind je informatie over de twee projecten die genomineerd zijn voor de waterinnovatieprijs.

De afgelopen weken is er veel neerslag geweest, en met de gevolgen van de storm Pia is het waterschap de afgelopen week en de komende dagen volop in touw. Water Natuurlijk is trots op alle medewerkers en vrijwilligers die in weer en wind zorgen voor onze veiligheid.
Op de website van het waterschap Drents Overijsselse Delta is een liveblog waarin de laatste ontwikkelingen rond de IJssel en de Vecht te lezen zijn.

Ik wens iedereen namens de fractie een veilig en duurzaam 2024!

Met vriendelijke groet,
Amke Vrielink
Vice-fractievoorzitter
Amke Vrielink, kandidaat 2 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Plan voor Steenwetering niet genoeg onderbouwd, Water Natuurlijk stemt tegen

Plan voor Steenwetering niet genoeg onderbouwd, Water Natuurlijk stemt tegen
In de bestuursvergadering van 19 december is het projectplan van de Steenwetering, besproken. Dit project gaat over naast natuurvriendelijke oevers en een waterkwaliteitsopgave, maar ook een hydrologische opgave. Het scenario om bodemdaling te stoppen niet is meegenomen als toekomstig scenario. Ook is het plan te weinig gericht op het vasthouden van water in tijden van droogte. Daarom stemde Water Natuurlijk tegen het bestuursvoorstel.

Lees verder

Water Natuurlijk akkoord met aanpak beekdal Vledder Aa

Beekdal Vledder Aa
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december heeft Water Natuurlijk ingestemd met een krediet voor een project in het beekdal van de Vledder Aa in Drenthe. De fractie vindt het een goed voorbeeld van een project dat is uitgewerkt volgens het principe 'water en bodem sturend': de ruimtelijke ontwikkeling is hier aangepast aan water en bodem in plaats van andersom.

Lees verder

Water Natuurlijk wil herstel biodiversiteit bij dijkproject Mastenbroek-IJssel

Water Natuurlijk wil herstel biodiversiteit bij dijkproject Mastenbroek-IJssel
Water Natuurlijk heeft ingestemd met het krediet voor de verkenning van het project Mastenbroek-IJssel. Complimenten waren er voor het startdocument waarin duidelijk is aangegeven wat de aanpak is, hoe de omgeving wordt meegenomen, welke kansen er zijn en welke duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast. Het zo veel mogelijk recyclebaar en klimaatneutraal uitvoeren vindt Water Natuurlijk een mooi uitgangspunt.

Lees verder

Twee projecten van Drents Overijsselse Delta dingen mee naar waterinnovatieprijs

proef Hessenpoort
Eens in de twee jaar wordt de waterinnovatieprijs uitgereikt. Dit keer zijn maar liefst twee projecten van het waterschap Drents Overijsselse Delta genomineerd voor deze prijs. Water Natuurlijk juicht innovaties toe en is trots op deze projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Lees verder

Water Natuurlijk akkoord met krediet voor een veiliger Vecht

de meanderende Vecht bij Dalfsen
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december heeft Water Natuurlijk ingestemd met een voorbereidingskrediet voor het project Veilige Vecht. Ook bij deze aanvraag is aandacht gevraagd voor het meenemen van herstel van biodiversiteit.

Lees verder

Water Natuurlijk blij met installatie rekenkamer

Hans Kuipers (links) en Magdaléna Ritmeijer-Tichá (midden) zijn op 19 december 2023 benoemd als lid van de Rekenkamer Waterschap Drents Overijsselse Delta. Theo de Bruijn was verhinderd. Rechts dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.
In de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn op 19 december de leden van de rekenkamer benoemd. Water Natuurlijk heeft veel vertrouwen in het geselecteerde team voor de rekenkamer, dat bestaat uit Hans Kuipers (voorzitter), en Magdaléna Ritmeijer-Tichá en Theo de Bruijn (beiden lid).

Lees verder
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.