Fractienieuwsbrief
Jaargang 16, nummer 2 - 21 mei 2024
Beste lezer,

De fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta praat je in deze nieuwsbrief graag bij over de afgelopen periode.

Als fractie zijn we nu ruim een jaar onderweg en zijn we ondertussen helemaal 'ondergedompeld' in de wereld van het Algemeen Bestuur in ons waterschap. We blikken terug op een bewogen periode, waar we zowel afscheid hebben genomen van een zeer gewaardeerd Dagelijks Bestuurslid (Marion Wichard), maar ook fractieleden hebben mogen feliciteren met de geboorte van een kind (Elsbeth Brandsma) én onze fractievolger (Wilfried Gerner) een tijdje mee heeft mogen draaien in het AB als plaatsvervangend AB-lid tijdens het zwangerschapsverlof van Elsbeth.

In de vergadering van dinsdag 16 april stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda: het vaststellen van het position paper ‘Water en bodem sturend’ en de vaststelling van het projectplan ‘Waterwet Domeinweg en realisatiekrediet’. Elsbeth Brandsma en Matthijs Jansen schreven over hun inbreng in het debat.

Voor de zomervakantie hebben nog vier AB-vergaderingen op de planning staan. Mocht je nieuwsgierig zijn hoe het eraan toe gaat bij een fractievergadering óf AB-vergadering, dan nodigen we je van harte hierbij uit! En speciaal voor de leden van Water Natuurlijk: zien we je 23 mei bij onze ledenvergadering in Nijverdal?
Dit is voor de komende twee maanden mijn laatste voorwoord: in verband met mijn bruiloft ben ik in juni afwezig. Vicefractievoorzitter Amke Vrielink zal tijdelijk mijn taken overnemen. Tot 23 mei bij de ledenvergadering of tot in juli!

Met warme groet,
Esmée Pater
Fractievoorzitter
Esmée Pater, kandidaat 6 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Magere visie op de sturende functie van water

Koeien in overstroomd gebied.
Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het vaststellen van het postition paper water en bodem sturend. Door middel van meerdere thema-avonden (deltabijeenkomsten) waar we ons input hebben geleverd, heeft de portefeuillehouder hier een beknopt document van gefabriceerd. Helaas is een aantal voor ons belangrijke punten gesneuveld, en missen we bovendien een aantal belangrijke structurerende keuzes.

Lees verder

Water Natuurlijk akkoord met projectvoorstel Domeinweg

Domeinweg oude stuw
De fractie Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van 2,47 miljoen euro voor het realiseren van het project Domeinweg. In het project wordt een deel van de wateroverlast in het gebied opgelost. Water Natuurlijk had graag gezien dat dit project meer toekomstbestendig zou worden uitgevoerd. Dat gaat helaas nu niet gebeuren.

Lees verder

Tip: gratis masterclass over dijkversterking langs de IJssel

Tip: gratis masterclass over dijkversterking langs de IJssel
Waterschap Drents Overijsselse Delta  nodigt bewoners en belangstellenden langs de IJssel tussen Zwolle en IJsselmuiden uit voor de masterclass ‘Dijkversterking langs de IJssel: écht nodig?’. De masterclass vindt plaats op donderdagavond 30 mei van 20.00 tot 21.30 uur bij De Vreugdehoeve in Zwolle.

Lees verder
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.