Antje Kingma en de vissers in de Vecht

Veldbezoek: over vismigratie, looprecht en meer

Deze ‘Wijzer over water’-ontmoeting is een veldbezoek aan de Vecht. Ed Piek, directeur van Sportvisserij Oost-Nederland, licht dan enkele visserij-gerelateerde thema’s toe, zoals looprecht, vismigratie en toegankelijkheid schouwpaden.

Fractievergadering Water Natuurlijk DODelta

Ongeveer een week voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur vergadert de fractie van Water Natuurlijk over wat er op de agenda voor het AB staat. Wie mee wil praten, is welkom. 

Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu

In het grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied. Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. NMF Drenthe organiseert samen met WECF een symposium over deze problematiek.