Overzicht alle nieuwsberichten

 1. Water Natuurlijk stemt in met windturbines Staphorst (7 november 2021)
 2. Groeiplan Watertechnologie voorgedragen voor Nationaal Groeifonds (6 november 2021)
 3. “Vissen die eicellen kweken, dat wil je natuurlijk niet” (22 oktober 2021)
 4. Excursie Water Natuurlijk Regio Oost in Reestdal (7 oktober 2021)
 5. Oproep Water Natuurlijk: maak plaats voor water in het verkiezingsprogramma (6 juli 2021)
 6. Investering in zonnepark De Mussels helpt energie-ambities (5 juli 2021)
 7. Water Natuurlijk steunt onderzoek naar risico’s baggeren Zandwetering (5 juli 2021)
 8. Restauratie Stenen dijk in Hasselt kan door (4 juli 2021)
 9. Water Natuurlijk stemt in met koers 2022-2025 (4 juli 2021)
 10. Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2020 (4 juli 2021)
 11. Jeugdwaterschapbestuurder Naut de Vroome gestopt (4 juli 2021)
 12. Bestuurswisseling bij Water Natuurlijk regio Oost (4 juli 2021)
 13. Groen licht voor fullscale pilot terugwinning wc-papier uit riool (21 mei 2021)
 14. Water Natuurlijk kritisch op rol AB bij participatiebeleid (21 mei 2021)
 15. Dijkgraaf hoeft niet te verhuizen (21 mei 2021)
 16. Water Natuurlijk stemt in met voorfinanciering windpark Staphorst (19 mei 2021)
 17. Meer biodiversiteit voor natuurgebied Verlengde Middenraai (26 april 2021)
 18. Extra krediet voor Stadsdijken Zwolle (26 april 2021)
 19. Transparantie bij subsidie voor hoogwaterbescherming (26 april 2021)
 20. Water Natuurlijk juicht pilot cellulosewinning toe (22 april 2021)
 21. Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg (22 april 2021)
 22. “Pak proactieve rol bij Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel” (30 maart 2021)
 23. Cees Zoon nieuwe fractievolger voor Water Natuurlijk (23 maart 2021)
 24. Water Natuurlijk legt watermeetlat langs verkiezingsprogramma’s (17 maart 2021)
 25. Water Natuurlijk steunt integrale aanpak Overijssels Kanaal Deventer-Raalte (21 februari 2021)
 26. Albert Smit treedt toe tot waterschapsbestuur (21 februari 2021)
 27. Zorg over uitbreiding gaswinning door Vermilion (21 februari 2021)
 28. Waterschap wordt partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel (23 januari 2021)
 29. Anna Veldhoen stopt als AB-lid van Water Natuurlijk (23 januari 2021)
 30. Extra geld nodig voor herbouw steunpunt Alteveer (22 januari 2021)
 31. Wisseling in regiobestuur Water Natuurlijk Oost (22 januari 2021)
 32. Tjoek Korenromp stopt als fractievolger Water Natuurlijk (19 januari 2021)
 33. Ontwikkelopgave Natura2000 De Wieden. (8 januari 2021)
 34. Vis kan paai- en opgroeigebieden beter bereiken (7 januari 2021)
 35. Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen komt in uitvoering (4 januari 2021)
 36. Subsidie Klimaat Actief! open in 2021 (29 december 2020)
 37. Vervolgaanpak opkomende stoffen (28 december 2020)
 38. Eindelijk overdracht stedelijk water Steenwijkerland (28 december 2020)
 39. Waarmaken ambities Watervisie vraagt scherpe begroting (10 december 2020)
 40. Planuitwerking HWBP Stenen Dijk gestart (29 oktober 2020)
 41. Weerstandvermogen Waterschap DODelta geactualiseerd (28 oktober 2020)
 42. Meer uitleg over asset management (28 oktober 2020)
 43. Landelijk besluit: “Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken” (9 oktober 2020)
 44. Met Watervisie koers voor komende 10 jaar gezet! (15 september 2020)
 45. Afscheid waarnemend dijkgraaf Piet Zoon (15 september 2020)
 46. Water Natuurlijk: kostenaandeel voor inwoners te hoog (15 september 2020)
 47. Meer aandacht voor biodiversiteit bij waterschapszorg (15 september 2020)
 48. Werkbezoek droogte Sallandse Heuvelrug (31 augustus 2020)
 49. Eindelijk lintje voor ridder Hans de Jong (14 juli 2020)
 50. Water Natuurlijk blij met statiegeld op plastic flesjes (5 juli 2020)
 51. Voormalig Water Natuurlijk-afdelingsbestuurder onderscheiden (4 juli 2020)
 52. Houd vast aan ambities Watervisie bij bezuinigingen (3 juli 2020)
 53. Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019 (3 juli 2020)
 54. Water Natuurlijk wil klimaatsubsidie voortzetten (3 juli 2020)
 55. Energieneutraal in 2025, het kan! (1 juli 2020)
 56. “Wat vindt Water Natuurlijk van het gevonden gif in de Drentse natuur?” (12 juni 2020)
 57. Slibverwerking Echten duurzaam herbouwen (1 juni 2020)
 58. Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan (1 juni 2020)
 59. Water Natuurlijk: lagere kosten voor inwoners (1 juni 2020)
 60. Bemesten van dijken, moeten we dat willen? (9 mei 2020)
 61. Start overleg over bestrijdingsmiddelen bij bloementelers (1 mei 2020)
 62. Dirk-Siert Schoonman voorgedragen als dijkgraaf (1 mei 2020)
 63. Geld voor bronaanpak medicijnresten (30 april 2020)
 64. Koninklijke onderscheiding voor Hans de Jong (24 april 2020)
 65. Water Natuurlijk en het coronavirus (10 april 2020)
 66. Aanvullende maatregelen Oude Diep (3 maart 2020)
 67. Duurzame slibverwerking zuivering Echten (3 maart 2020)
 68. Regiobestuurslid gezocht (2 maart 2020)
 69. Waterschap gaat zich breed inzetten voor biodiversiteit (26 februari 2020)
 70. Fractievergadering: 19 februari (14 februari 2020)
 71. Contract slibverwerking getekend (7 februari 2020)
 72. Bestrijdingsmiddelengebruik bollenteelt blijft zorgpunt (7 februari 2020)
 73. Windmolens Nieuwleusen impuls voor doelstelling (7 februari 2020)
 74. Verdubbeling budget Educatie (7 februari 2020)
 75. Extra krediet voor door PFAS vertraagde projecten (7 februari 2020)
 76. Nieuwe Watervisie: koers naar 2030 (19 december 2019)
 77. Waterschap zoekt nieuwe dijkgraaf (19 december 2019)
 78. Vergoeding Algemeen Bestuur (19 december 2019)
 79. Internationale samenwerking klaar voor toekomst (19 december 2019)
 80. Gemengde gevoelens Water Natuurlijk over uitgeklede aanpak belastingstelsel (15 december 2019)
 81. Water Natuurlijk stemt in met procesvoorstel aanpassing belastingstelsel (27 november 2019)
 82. Extra aandacht voor groene en duurzame thema’s (24 november 2019)
 83. Word jij ambassadeur voor Natuurlijke Klimaatbuffers? (15 november 2019)
 84. Vervanging financieel systeem (15 november 2019)
 85. Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen (4 november 2019)
 86. Dijkversterking Vecht Dalfsen-Zwolle (2 oktober 2019)
 87. Budgetverhoging voor renovaties (1 oktober 2019)
 88. Waardering en zorgen voor IJsseldijk Zwolle-Olst (16 september 2019)
 89. In memoriam Herman Dijk (20 augustus 2019)
 90. Water Natuurlijk wil betrokkenheid inwoners ook buiten verkiezingstijd (16 juli 2019)
 91. Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht (13 juli 2019)
 92. Water Natuurlijk pleit voor toekomstgerichte verwerking zuiveringsslib (13 juli 2019)
 93. Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2018 (6 juli 2019)
 94. Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten (5 juli 2019)
 95. Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban (5 juli 2019)
 96. Tjoek Korenromp benoemd tot lid Algemeen Bestuur (27 juni 2019)
 97. Steun voor hoofdlijnenakkoord “Samen duurzaam verder” (25 mei 2019)
 98. Marion Wichard benoemd in Dagelijks Bestuur DODelta (25 mei 2019)
 99. Vertrek Hans de Jong definitief (25 mei 2019)
 100. Water Natuurlijk zegt ‘Ja’ tegen klimaatakkoord (25 mei 2019)
 101. ‘Samen duurzaam verder’ (13 mei 2019)
 102. Afscheid Hans de Jong (13 mei 2019)
 103. Obe Brandsma nieuwe fractievoorzitter (13 mei 2019)
 104. Water Natuurlijk stemt in met voortvarend herstel slibvergisting Echten (3 mei 2019)
 105. In memoriam Dennis op den Dries (15 april 2019)
 106. Informateur adviseert brede coalitie voor Waterschap DODelta (12 april 2019)
 107. Nieuwe fractie klaar voor het echte werk (29 maart 2019)
 108. Nieuwe fractie Water Natuurlijk kan worden geïnstalleerd (27 maart 2019)
 109. Martijn Dadema informateur bij Waterschap DODelta (26 maart 2019)
 110. Voorlopige verkiezingsuitslag (21 maart 2019)
 111. Jan Terlouw tegen jongeren: ga stemmen! (19 maart 2019)
 112. Drie Deventer wethouders steunen Water Natuurlijk (19 maart 2019)
 113. Op stap met nummer 7 (19 maart 2019)
 114. “Wat vinden jullie in DODelta van de vaste zetels in het waterschap?” (18 maart 2019)
 115. Otter, das en weidevogels terug in Vledders? (16 maart 2019)
 116. Verdroging Sallandse Heuvelrug ook door drinkwaterwinning (9 maart 2019)
 117. Noordelijk ‘Nee’ tegen nieuwe gaswinning door Vermilion en NAM (8 maart 2019)
 118. Vragen over waterkwaliteit rond lelieteelt (8 maart 2019)
 119. Water Natuurlijk heeft meeste vrouwelijke lijsttrekkers (8 maart 2019)
 120. Wordt het waterschap een concurrent van Essent? (8 maart 2019)
 121. Bestrijding muskusratten blijft dilemma (7 maart 2019)
 122. “Moet het waterschap meer doen om klimaatrisico’s te beperken?” (6 maart 2019)
 123. Notitie Biodiversiteit aangeboden aan Dagelijks Bestuur (5 maart 2019)
 124. Flinke stappen op weg naar duurzaamheid en energieneutraliteit (4 maart 2019)
 125. Symposium ‘Kiezen voor water – de drijvende kracht voor een duurzaam Nederland!’ (28 februari 2019)
 126. Is het onder water zetten van veen wel of niet goed? (24 februari 2019)
 127. Hoe zit het met de banenafspraak bij Drents Overijsselse Delta? (23 februari 2019)
 128. “Hoezo hebben jullie lijstnummer 4?” (21 februari 2019)
 129. “Waar sta jij voor?” (19 februari 2019)
 130. Stemwijzer voor het waterschap (18 februari 2019)
 131. Geen aanwijzing voor Chroom-6, maar waterschap blijft alert (18 februari 2019)
 132. Wat vindt Water Natuurlijk van Airport Lelystad? (17 februari 2019)
 133. Lancering Water Natuurlijk Game! (16 februari 2019)
 134. Water Natuurlijk publiceert verkiezingsprogramma (10 februari 2019)
 135. Uitgebreide presentatie kandidaten Water Natuurlijk (4 februari 2019)
 136. Aanpak droogte: complimenten en leren van ervaringen (3 februari 2019)
 137. Belastingtarieven waterschappen: de cijfers op een rij (2 februari 2019)
 138. Motie biodiversiteit aangehouden (2 februari 2019)
 139. Brede taakopvatting voor zelfbewust en proactief waterschap 2025 (1 februari 2019)
 140. Water in de stad en investeren voor de eeuwigheid (1 februari 2019)
 141. Erfgoedbeleid na stevige discussie vastgesteld (1 februari 2019)
 142. Subsidie Genieten van water eindelijk beschikbaar (1 februari 2019)
 143. Inspraak gestart voor project Zandwetering Wijhe (19 januari 2019)
 144. Buitendijks bouwen, wel of niet doen? (9 januari 2019)
 145. “Wat vindt Water Natuurlijk: vuurwerk verbieden of niet?” (2 januari 2019)
 146. Komend voorjaar vernieuwde visie klimaatadaptatie (21 december 2018)
 147. Snel aan de slag met overname stedelijk water (20 december 2018)
 148. Energiebesparing bij rioolwaterzuivering (20 december 2018)
 149. Nieuw belastingstelsel waterschappen voorlopig even uit beeld (20 december 2018)
 150. “Onderwaterdrains zijn wél effectief.” (11 december 2018)
 151. “Meet het waterschap wel goed op pesticidengebruik?” (11 december 2018)
 152. Water Natuurlijk-fractie stelt vragen over Chroom 6 (7 december 2018)
 153. Vacature bij Water Natuurlijk regio Oost (7 december 2018)
 154. Erf1 uit Kampen genomineerd voor Groene Twinkeling (5 december 2018)
 155. Bestuursrapportage, mijlpalen, droogte en meer beschouwingen (30 november 2018)
 156. Niet jojo-en met de waterschapstarieven (30 november 2018)
 157. Water Natuurlijk wil bredere kijk op nieuw belastingstelsel waterschappen (30 november 2018)
 158. Waterschap wordt ambassadeur voor kievitsbloem (29 november 2018)
 159. 23 kandidaten voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta (27 november 2018)
 160. Fractievergadering december verplaatst (22 november 2018)
 161. App geeft zicht op waterprojecten (16 november 2018)
 162. Fractie vergadert 21 november over begroting waterschap (15 november 2018)
 163. Waterschapszorg in stappen (21 oktober 2018)
 164. Water Natuurlijk houdt vast aan kwijtschelding waterschapsbelastingen (21 oktober 2018)
 165. Een béétje ruimte voor bloemrijke dijk (21 oktober 2018)
 166. Stenen weg voor natuurlijker Vecht (21 oktober 2018)
 167. Zorgen om slibverwerking Echten (20 oktober 2018)
 168. Water Natuurlijk viert tienjarig bestaan (12 oktober 2018)
 169. Kwijtschelding, waterschapszorg en meer (5 oktober 2018)
 170. Voorbereid op de droogte in 2019? (23 september 2018)
 171. Boerenwens weegt zwaarder dan veilige bloemrijke dijken (23 september 2018)
 172. Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen? (19 september 2018)
 173. Water Natuurlijk pleit voor meer visie bij groene energie (19 september 2018)
 174. Warmer welkom voor “Banenafspraak-medewerkers” (19 september 2018)
 175. Werkt onderwaterdrainage wel? (19 september 2018)
 176. Zware kost op eerste vergadering na de zomer (26 augustus 2018)
 177. Waterschap beste leerbedrijf Overijssel in Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (8 augustus 2018)
 178. Hoe zorgelijk is de situatie rond de droogte? (2 augustus 2018)
 179. Aanmelding kandidaatstelling verlengd (2 augustus 2018)
 180. Lepelaars en recreanten hebben de weg al gevonden (17 juli 2018)
 181. Vol aan de slag met zonne-energie (11 juli 2018)
 182. Meer aandacht voor biodiversiteit bij verandering waterschapszorg (11 juli 2018)
 183. Zonnepanelen bij de koop inbegrepen (11 juli 2018)
 184. Water Natuurlijk wil meer inzet bij klimaatmaatregelen (4 juli 2018)
 185. Jaarrekening 2017: geld over door achterblijvende investeringen  (3 juli 2018)
 186. Jongeren en waterschap: nog een wereld te winnen (23 juni 2018)
 187. Financiën centraal in fractievergadering 20 juni (16 juni 2018)
 188. Jelmer Kloosterman nieuwe fractievolger (7 juni 2018)
 189. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta en de privacyregels (24 mei 2018)
 190. “Krijgt een AB-lid net zo’n vergoeding als een raadslid in een gemeente?” (24 mei 2018)
 191. Hoe werkt het stedelijk watersysteem? (23 mei 2018)
 192. Gebied wordt langzaam veiliger voor vissen (19 mei 2018)
 193. Aanpak Oude Diep eerste stap naar integrale aanpak (19 mei 2018)
 194. Waterschapsverkiezingen komen op stoom (18 mei 2018)
 195. ‘Vliegwielgeld’ voor waterbewustzijn (16 mei 2018)
 196. Maaien in het broedseizoen, mag dat wel? (16 mei 2018)
 197. ‘Hoe word ik DB-lid van een waterschap?’ (10 mei 2018)
 198. ‘Een ondergelopen straat, hoe erg is dat nou helemaal?” (9 mei 2018)
 199. Wat is het verschil tussen een waterschap en een hoogheemraadschap? (8 mei 2018)
 200. Wanneer ben ik lid van Water Natuurlijk? (7 mei 2018)
 201. 8 mei: ‘Klimaatverandering en het waterschap, #hoedan?’ (2 mei 2018)
 202. Water-inspiratie voor coalitieakkoord (3 april 2018)
 203. “Het is zeker een taak van waterschappen om in het buitenland actief te zijn” (26 maart 2018)
 204. Besluit Nijeveen-Kolderveen aangehouden (18 maart 2018)
 205. “Waarom zou je kandidaat willen zijn voor het waterschapsbestuur?” (18 maart 2018)
 206. Eindelijk droge voeten voor Meppel (13 maart 2018)
 207. Gratis cursus ‘Actief worden in het waterschapsbestuur’ (8 maart 2018)
 208. Nieuwe app ‘Water op straat’ geeft indicatie wateroverlast (22 februari 2018)
 209. Tips voor een watervriendelijke tuin (21 februari 2018)
 210. Bestuursmutaties en slim zuiveren (15 februari 2018)
 211. Duurzame aanpak renovatie stuwen en gemalen (9 februari 2018)
 212. Rechtvaardig belastingstelsel nog ver weg (7 februari 2018)
 213. Na motie Water Natuurlijk: Waterschap sluit zich aan bij Statiegeld Alliantie (6 februari 2018)
 214. Een groen hart voor water? Water Natuurlijk zoekt kandidaten! (1 februari 2018)
 215. Eerste fractievergadering van 2018 (27 januari 2018)
 216. Waterschap trekt geld uit voor verkiezingen 2019 (20 december 2017)
 217. Bermfraude: ook een probleem van het waterschap? (19 december 2017)
 218. Energieneutraal zonder gebakken lucht (19 december 2017)
 219. Laatste fractievergadering van 2017 (10 december 2017)
 220. “Laat zien wat je doet aan duurzaamheid” (1 december 2017)
 221. Waterkwaliteit blijft bron van zorg (1 december 2017)
 222. Algemene Beschouwingen: financiële obesitas en jojo-effect (1 december 2017)
 223. Nieuwe versie bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk (14 november 2017)
 224. Te weinig vorderingen bij duurzaam omgaan met maaisel (5 november 2017)
 225. Robuust systeem waterschapszorg met oog voor klimaatverandering (4 november 2017)
 226. Water Natuurlijk wil vaart in aanpak duurzaamheid (4 november 2017)
 227. Recreatief gebruik van terreinen waterschap verruimd (1 november 2017)
 228. Het probleem van bodemdaling in veenweidegebieden (28 oktober 2017)
 229. Aanpak problematiek veenweide stapje dichterbij (24 oktober 2017)
 230. Vissers willen meer verbinding met waterschap (20 oktober 2017)
 231. Afscheid van fractievolger Albert Kerssies (19 oktober 2017)
 232. Wijzer over water: over vismigratie, looprecht en meer (12 oktober 2017)
 233. Ramptoeristen bij hoog water in Kampen (29 september 2017)
 234. Energiebesparing bij bio-uitbreiding rioolwaterzuivering Kampen (29 september 2017)
 235. Nog één keer: de IJsselbiënnale (29 september 2017)
 236. Evaluatie fusie mag nu wel klaar zijn (28 september 2017)
 237. Weer een stap naar energieneutraliteit (28 september 2017)
 238. Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: groene inpassing met betrokkenheid bewoners (28 september 2017)
 239. Stadsdijkwandeling over afgetoetse dijk Zwolle (8 september 2017)
 240. Fietsen langs de IJsselbiënnale – van Wijhe naar Zwolle (31 augustus 2017)
 241. Fietsen langs de IJsselbiënnale -van Deventer naar Wijhe (24 augustus 2017)
 242. Fietsen langs de IJsselbiënnale – van Zutphen naar Deventer (17 augustus 2017)
 243. Fietsen langs de IJsselbiënnale – van Doesburg naar Zutphen (10 augustus 2017)
 244. Fietsen langs de IJsselbiënnale – proloog (4 augustus 2017)
 245. Dijkversterking Zwolle-Olst: wie wil meedenken? (17 juli 2017)
 246. Feestje bij heringerichte Buldersleiding (12 juli 2017)
 247. Water Natuurlijk wil ambities voorop (5 juli 2017)
 248. Gemengde gevoelens bij jaarverslag 2016 (3 juli 2017)
 249. Kampereilanden: groen licht onder voorwaarden (1 juli 2017)
 250. Wateroverlast: hoe gaan we ermee om? (1 juli 2017)
 251. Afscheid van de commissies (8 juni 2017)
 252. Water-inspiratie voor verkiezingsprogramma’s (3 mei 2017)
 253. Regionaal maatwerk in peilbeheer (3 mei 2017)
 254. Water Natuurlijk wil geen bestrijdingsmiddelen op eigendommen waterschap (3 mei 2017)
 255. Water Natuurlijk juicht subsidieregeling Klimaatactieve Stad toe (2 mei 2017)
 256. Vergadering waterschap nog niet online (2 mei 2017)
 257. Wat heeft de fusie het waterschap opgeleverd? (2 mei 2017)
 258. Fractie Water Natuurlijk praat over afvalwater grote bedrijven, peilbeheer en meer (20 april 2017)
 259. Klimaatklimhut voor Meppeler schoolplein? (1 april 2017)
 260. Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord (1 april 2017)
 261. Water Natuurlijk stemt in met laatste fase Streukelerzijl (1 april 2017)
 262. Experimenteren met Poolse landdag (31 maart 2017)
 263. Kwijtschelding nu niet ter discussie (28 maart 2017)
 264. Een muis in het riool op Wereldwaterdag (23 maart 2017)
 265. Afvalwatersysteem en stadsdijken (9 maart 2017)
 266. Ontwikkeling recreatiebeleid afgetrapt (9 maart 2017)
 267. Systeem waterschapsbelasting nog steeds in onderzoek (9 maart 2017)
 268. Duurzaamheid leidend voor watersysteem (5 maart 2017)
 269. Water Natuurlijk stemt in met nieuwbouw gemaal Harculo (5 maart 2017)
 270. Water Natuurlijk wil planmatiger onderhoud stuwen, sluizen en gemalen (5 maart 2017)
 271. Geen derivaten bij Drents Overijsselse Delta (3 maart 2017)
 272. Actie na waterveiligheidsrapportage (3 maart 2017)
 273. Waterveiligheid Kampereiland (3 maart 2017)
 274. Recreatief medegebruik: hoe gaan we het invullen? (2 maart 2017)
 275. Cadeautje aan de inwoners: 16 ijsvogelwanden (28 februari 2017)
 276. Groen kieskompas met klein beetje blauw (14 februari 2017)
 277. Sportvisserij in Oost-Nederland (10 februari 2017)
 278. Pas op de plaats dijkversterking Kampereiland (1 februari 2017)
 279. Stevige ambities bij duurzaamheidsbeleid (1 februari 2017)
 280. Acceptabel compromis over Reevediep (1 februari 2017)
 281. Praat ook mee over versterking IJsseldijk Zwolle-Wijhe-Olst (29 januari 2017)
 282. Water Natuurlijk blij met project hittestressvrij schoolplein (26 januari 2017)
 283. Water Natuurlijk draagt nieuwe fractievolger voor (21 januari 2017)
 284. Kijktip voor 6 januari: Wildernis onder Water (5 januari 2017)
 285. Water Natuurlijk tevreden over aanpak nieuwe stoffen (22 december 2016)
 286. Krediet voor verkenning dijkverbetering Zwolle-Olst akkoord (21 december 2016)
 287. Waterschap gaat de scholen in (21 december 2016)
 288. Water Natuurlijk wil nieuw onderzoek gaswinning Diever (16 december 2016)
 289. Laatste fractievergadering 2016 (9 december 2016)
 290. Laatste fractievergadering 2016 op 14 december (28 november 2016)
 291. Water Natuurlijk akkoord met béétje hoger weerstandsvermogen (24 november 2016)
 292. Waterschap krijgt dikke voldoende op rapport (24 november 2016)
 293. There’s an app for that! (23 november 2016)
 294. Drempel voor groen-blauwe diensten (23 november 2016)
 295. Drents-Overijssels Waterschapsfonds? (23 november 2016)
 296. Begroting 2017: waterschap komt op stoom (23 november 2016)
 297. Water Natuurlijk steunt overname stedelijk water (23 november 2016)
 298. Water Natuurlijk wil bronaanpak watervervuiling door “nieuwe stoffen” (12 november 2016)
 299. Wat kun je nog winnen uit afvalwater? (10 november 2016)
 300. Vervroegde verkenning Mastenbroek-Zwarte Meer (28 oktober 2016)
 301. Waterschap reserveert geld voor waterinitiatieven landbouw (27 oktober 2016)
 302. Water Natuurlijk: “Maak internationale activiteiten zichtbaarder” (25 oktober 2016)
 303. Grondbeleid met voorwaarden (25 oktober 2016)
 304. Klimaatverandering in Zwolle: meer ambities dan geld (21 oktober 2016)
 305. Piet de Noord vice-voorzitter auditcommissie (5 oktober 2016)
 306. Water Natuurlijk akkoord met “anti-afhaaksubsidie” voor FrieslandCampina Domo (28 september 2016)
 307. Water Natuurlijk wil aangepast vergaderschema 2017 (27 september 2016)
 308. Beheer en onderhoud in de praktijk (25 september 2016)
 309. Fractievergadering over AB, energie en duurzaamheid (19 september 2016)
 310. Excursie IJsseldelta-Zuid (17 september 2016)
 311. “Hoe houden we de sloten schoon?” (5 september 2016)
 312. Fractievergaderingen weer van start (20 augustus 2016)
 313. Werk-met-werkvoordeel bij Nijeveen-Kolderveen (4 juli 2016)
 314. Boeken ‘oude’ waterschappen nu echt gesloten (2 juli 2016)
 315. Eerste bestuursrapportage vastgesteld (2 juli 2016)
 316. Krediet slibgisting Zwolle toch akkoord (2 juli 2016)
 317. Minder regels, ook bij vergaderen (28 juni 2016)
 318. Vertrouwen en ongeduld bij fractie Water Natuurlijk (28 juni 2016)
 319. Fractievergadering 22 juni (20 juni 2016)
 320. Themadag bodemgebruik, boeren en blauwe diensten uitgesteld (10 juni 2016)
 321. Vacature in regiobestuur Oost (10 juni 2016)
 322. Water Natuurlijk bij 32e Waterleliedag (10 juni 2016)
 323. Antwoord over het vroege maaien (7 juni 2016)
 324. Leergeld bij project Kampereiland (5 juni 2016)
 325. Dag van de bouw en water? (3 juni 2016)
 326. AB kritisch over begroting Waterschapshuis (2 juni 2016)
 327. Dijkgraaf definitief geïnstalleerd (1 juni 2016)
 328. Piet de Noord in auditcommissie (31 mei 2016)
 329. Integriteitsregels, maar geen actieve publicatie (31 mei 2016)
 330. Uitnodiging voor themadag over bodemgebruik, boeren en blauwe diensten (27 mei 2016)
 331. Klankbordbijeenkomst over aanpassing belastingstelsel (26 mei 2016)
 332. Fractievergadering vervallen (25 mei 2016)
 333. Is dat vroege maaien wel echt nodig? (19 mei 2016)
 334. Maatwerk bij beleid voor watersysteem (19 april 2016)
 335. Belastingkantoor laat forse steken vallen (19 april 2016)
 336. Waterschap wacht nog met discussie over belastingen (19 april 2016)
 337. Webcasting bij het waterschap (19 april 2016)
 338. Over webcasting, harmonisatie en Buldersleiding (14 april 2016)
 339. Eerste openbare commissievergadering (14 april 2016)
 340. Sobere brug toch heel bijzonder (8 april 2016)
 341. Fractievergadering 13 april (8 april 2016)
 342. Werkconferentie IJssel-Vechtdelta in beeld (31 maart 2016)
 343. Waterschap start met Blauwe Diensten (24 maart 2016)
 344. “Doe jij al aan Bokashi?” (24 maart 2016)
 345. Water Natuurlijk blij met ‘meekoppelkansen’ (23 maart 2016)
 346. Fractie wil aanscherping energiebeleid (23 maart 2016)
 347. “De dijken op, de lanen in” met Wandelnet (22 maart 2016)
 348. ‘Onzichtbare’ dijk in Zwolle op de schop (18 maart 2016)
 349. Water Natuurlijk vult commissies in (17 maart 2016)
 350. Fractievergadering 16 maart (13 maart 2016)
 351. Goeie deal bij conferentie IJssel-Vechtdelta (10 maart 2016)
 352. Eerste nestplaatsen ijsvogels klaar voor gebruik (1 maart 2016)
 353. Ander boerenbodembeheer kan waterschap kosten besparen (29 februari 2016)
 354. Water Natuurlijk draagt fractievolger voor (26 februari 2016)
 355. Veiliger dijken, mooi landschap met HWBP (26 februari 2016)
 356. Bestuursstructuur Waterschap op proef (23 februari 2016)
 357. Waterbeheerplan verhuisd (15 februari 2016)
 358. Tijdstip fractievergadering vervroegd (8 februari 2016)
 359. Komen er nu medicijnresten in mijn drinkwater? (8 februari 2016)
 360. Werkbezoek: goed gedrag belonen moet mogelijk worden (3 februari 2016)
 361. Nieuw stelsel waterschapsbelasting? (31 januari 2016)
 362. Brede steun coalitieakkoord (9 januari 2016)
 363. Begroting 2016 vastgesteld (9 januari 2016)
 364. Eerste stap harmonisatie beleid beheer en onderhoud (8 januari 2016)
 365. Nieuwe fractie geïnstalleerd (7 januari 2016)
 366. Hogere eisen dijken Zwolle: meer kosten, nieuwe kansen (21 december 2015)
 367. Brandbrief gemeenten over waterschapsbelasting (21 december 2015)
 368. Geanimeerde conferentie Grip op medicijnresten (21 december 2015)
 369. Mooie portefeuille voor Hans de Jong (21 december 2015)
 370. Nieuwe nestplaatsen voor ijsvogels Reest en Wieden (17 december 2015)
 371. Berap-taart voor waterschapsbestuur (17 december 2015)
 372. Een beetje afscheid van Lisa de Groot (17 december 2015)
 373. Hoe gaan we de Soestwetering herinrichten? (8 december 2015)
 374. Nevengeul in gebruik genomen (25 november 2015)
 375. Fractievergadering verschoven (24 november 2015)
 376. Groen licht voor energieneutrale slibgisting (23 november 2015)
 377. Beheer en onderhoud: zó moet het niet (23 november 2015)
 378. “Berap is een kalf” (20 november 2015)
 379. Kom ook naar nevengeul Vilsteren (18 november 2015)
 380. Feest bij gemaal Gelderingen (17 november 2015)
 381. Pleidooi voor ander belastingstelsel (17 november 2015)
 382. Dynamische ledendag Water Natuurlijk (15 november 2015)
 383. Nieuwe fractie kiest nieuwe voorzitter (9 november 2015)
 384. Inspiratie op Deltacongres (6 november 2015)
 385. Overeenstemming begroting 2016 (5 november 2015)
 386. Hans de Jong opnieuw kandidaat DB-lid (4 november 2015)
 387. Samenwerking in Rivus meer dan besparing (30 oktober 2015)
 388. Ruimte voor de Vecht deel 2 (30 oktober 2015)
 389. Overdracht stedelijk water Zwolle (30 oktober 2015)
 390. Jeugdwaterschapsbestuurders mogen blijven (29 oktober 2015)
 391. Waterbeheerplan goede basis voor ambities (29 oktober 2015)
 392. Extra geld voor entree akkoord (29 oktober 2015)
 393. Samenstelling nieuwe fractie definitief (28 oktober 2015)
 394. Fractievergadering over Waterbeheerplan en meer (23 oktober 2015)
 395. Ledenvergadering in Watermuseum (23 oktober 2015)
 396. Bestuursleden Drents Overijsselse Delta benoemd (14 oktober 2015)
 397. Nog meer verordeningen (12 oktober 2015)
 398. Week van Ons Water (9 oktober 2015)
 399. “Water in de kelder, wat nu?” (7 oktober 2015)
 400. Coalitiebesprekingen van start (6 oktober 2015)