Onze ambities voor de komende jaren in het kort

De kern van onze ambities voor de komende vier jaar is in de volgende acht punten samen te vatten:

  • Het waterschap neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid.
  • Om CO2-uitstoot tegen te gaan en ons unieke veenlandschap te behouden, wordt het waterpeil in veengebied niet meer verlaagd.
  • In 2025 is het waterschap energieneutraal.
  • Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering.
  • Herstel van biodiversiteit in en rond het water staat stevig op de kaart.
  • Het waterschap zet vol in op het halen van de normen voor waterkwaliteit in 2027.
  • Alle dijken en paden langs water zijn opengesteld voor wandelen en andere recreatie.
  • Het waterschap hanteert een transparant, eerlijk en betaalbaar belastingsysteem.

Ons complete verkiezingsprogramma 2019-2023 vindt u hier.
Bekijk onze verkiezingsfolder, of klik hier om te downloaden.

WNDODelta-verkiezingsfolder