Cees Zoon

Watertaal: kwel

Volgens de Verklarende hydrologische woordenlijst (1986) van de Commissie voor hydrologisch onderzoek van TNO betekent kwel ‘het uittreden van grondwater als gevolg van hogere stijghoogte van het grondwater in inzijggebieden buiten het kwelgebied’.  Voor een leek is dat niet al te verhelderend. We leggen het uit.

Soestwetering

Water Natuurlijk akkoord met extra krediet Soestwetering

De aanpassing van het watersysteem tussen Holten en het Overijssels kanaal kan eindelijk van start: een integraal project dat bijdraagt aan een veerkrachtiger watersysteem. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 september steunde Water Natuurlijk  het voorstel om een half miljoen extra ter beschikking te stellen om met het project te beginnen.