Wat heeft Water Natuurlijk Groot Salland bereikt?

Met Hans de Jong in het Dagelijks Bestuur heeft Water Natuurlijk goed de vinger aan de pols kunnen houden bij het beleid van Waterschap Groot Salland. In veel besluiten is de invloed van Water Natuurlijk dan ook zichtbaar. 

Een greep uit de afgelopen jaren (klik op de tekst voor meer informatie):

Meer vispassages

terugzetten-karperIn de afgelopen jaren zijn heel veel gemalen en stuwen aangepakt. De vissen kunnen nu ongestoord passeren en naar hartenlust rondzwemmen. Tot vreugde van de sportvissers.

Veiligheid gecombineerd met landschapskunst en wandelplezier bij Zandwetering

Water Natuurlijk DB-lid Hans de Jong bracht met geduld en tact mensen en belangen bijeen rond de Zandwetering tussen Diepenveen en Olst, de blauw-groene gordel rond Deventer. Zo kon landschapskunst gecombineerd worden met waterberging, en dus met droge voeten. En je kunt er heerlijk wandelen.

Inzet voor een eerlijker verdeling van de waterschapsbelasting

spaarvarkenDe verdeling van de belasting over de verschillende groepen belastingbetalers is aangepast. Water Natuurlijk was vrijwel de enige partij die zich verzette tegen 30% lastenverhoging voor de ingezetenen. Water Natuurlijk staat ook pal voor kwijtschelding van belasting voor de laagste inkomens.

Kleinschalig uitvoeren blijft de norm in het grote fusiewaterschap

Het besluit tot fusie naar het in oppervlak een na grootste waterschap heeft Water Natuurlijk niet kunnen tegenhouden, maar wel hebben we afgedwongen dat kleinschalige uitvoering de norm wordt, en dat de fusiedatum van 1 januari 2016 verschoven wordt als dat nodig is voor een zorgvuldig proces.

Meer openheid en openbaarheid

openspending-1024x500Water Natuurlijk heeft vanaf het begin gepleit voor meer open- en openbaarheid. Daar is nu eindelijk een voorzichtig begin mee gemaakt door een paar openbare commissievergaderingen te houden. En het waterschap levert nu ook informatie aan voor Open Spending, een site waar je als burger makkelijk de kosten van waterschappen kunt vergelijken.

De gebruiker betaalt

Water Natuurlijk heeft gezorgd voor aanpassing van het ruimtelijk beleid, zodat de kosten voor watermaatregelen bij woningbouw niet langer door het waterschap worden betaald. Ze worden nu – zoals eigenlijk overal elders in Nederland- meegefinancieerd in het totale nieuwbouwproject.

Meer opties om de beste keuze te kunnen maken

Er is nooit maar één oplossing voor een probleem. Water Natuurlijk heeft daarom continu gehamerd op alternatieve opties in projectplannen. Zo voorkom je tunnelvisie bij de plannenmakers, en kan het bestuur beter onderbouwde besluiten nemen. Het Integraal Zuiveringsplan is het bewijs dat dat werkt.

Eerdere en betere communicatie

Zoals er nooit één oplossing voor een probleem is, zijn er ook altijd méér mensen die te maken krijgen met waterschapsprojecten. Water Natuurlijk heeft continu gehamerd op waarachtige en vooral vroegtijdige communicatie met iedereen die te maken krijgt met de plannen van Waterschap Groot Salland. Het resultaat: de communicatie is in de afgelopen jaren steeds minder juridisch geworden, en er is steeds meer begrip voor de belangen van onze inwoners.

Meer aandacht voor watererfgoed

Projectie van de Ommerschans in het huidige landschap (gemeente Ommen).In 2010 is de subsidieverordening Watererfgoed vastgesteld. Eigenaren van objecten zoals bruggen, sluizen en gemalen, met een cultuurhistorische waarde, kunnen voor werkzaamheden een subsidie van maximaal 20 duizend euro krijgen. Het gaat om cofinanciering: een belangrijke voorwaarde is dat ook anderen meebetalen. In januari 2014 is hiervan gebruik gemaakt voor Ommerschans, en in eerdere jaren is bijgedragen aan een particulier gemaal bij Kamperveen en de Bernhard Pomp van de Stichting Industrieel Erfgoed.

Meer genieten van natuur door nieuw beleid

Een van de speerpunten was -en is nog steeds- het vergroten van recreatief medegebruik in het waterschapsgebied. Het “Nee, tenzij”-beleid is dankzij Water Natuurlijk gewijzigd in een “Ja, mits”-beleid. Dat betekent dat alleen bij zwaarwegende problemen de eigendommen van het waterschap niet opengesteld worden voor publiek.

Meer aandacht voor ecologie bij beheer en onderhoud, en daardoor lagere kosten

Binnen diverse geledingen van het waterschap heerste het beeld dat de ecologische ambities in het maaionderhoud hoog zijn, en dat extra aandacht voor ecologie geld kost. Uit onderzoek blijkt dit echter niet het geval, eerder het tegendeel: het zgn. basis-plus scenario levert meer ecologische winst en belevingswaarde tegen minder kosten dan de minimalistische basis-variant.
Dankzij dit onderzoek kon het beeld en werkwijze van de betrokken ambtenaren worden bijgesteld.


.

Abonneren
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wat vindt u? Klik hier om te reageren!x
()
x