Lisa de Groot

Lisa de Groot, fractievolger Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Lisa de Groot

fractievolger

lisa.de.groot @ waternatuurlijk.nl

06 2016 0362

 

icon-30-twitter   icon-30-linkedin

Ik ben Lisa de Groot, 40 jaar en ik woon in Zwolle. Mijn man en ik hebben drie kinderen van 10, 8 en 5 jaar. Ik werk met veel plezier bij de gemeente Zwolle als programmamanager aan de invoering van het digitaal werken. Hiervoor heb ik bij de gemeente Zwolle gewerkt als projectleider voor ruimtelijke projecten.

Ik ben mijn loopbaan gestart bij de provincie Overijssel. Eerst werkte ik daar als trainee, daarna als beleidsmedewerker water. Daar heb ik een grote interesse voor water gekregen. Omdat ik het water miste in mijn verder heel leuke baan, heb ik me kandidaat gesteld voor Water Natuurlijk.

Water gaat zijn eigen gang en stroomt. Water is mooi. Ik kan genieten van de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water, in alle jaargetijden, op alle momenten van de dag. Ik vind het daarom belangrijk om water te koesteren en te beschermen. Niet alleen omdat het mooi is, maar vooral ook omdat schoon water van levensbelang is. Tegelijkertijd kan water ons leven bedreigen. Als we het water goed beheren en gebruiken, dan blijft het schoon, gaan we er zuinig mee om en zijn we goed beschermd tegen overlast. Ik wil eraan bijdragen dat dat goed gebeurt. Niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties.

Bij Water Natuurlijk voel ik me thuis, omdat Water Natuurlijk breder kijkt dan alleen water. Water Natuurlijk verbindt schoon water, voldoende water en veiligheid ook aan recreatie. Water Natuurlijk legt de verbinding met ruimtelijke opgaven. Water Natuurlijk heeft ook oog voor behoud van waterstaatkundig erfgoed.
Een belangrijk thema voor de komende jaren wordt de klimaatactieve stad. Steden krijgen in de zomer steeds meer te maken met hittestress. Ik wil me ervoor inzetten dat het waterschap meewerkt aan oplossingen hiervoor, zodat de steden leefbaar blijven.
Tot slot wil ik bereiken dat water meer gaat leven in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Schoon water, voldoende water en waterveiligheid zijn vanzelfsprekend in Nederland. Toch is het heel bijzonder. Met de klimaatverandering nemen de risico’s van overstroming en droogte toe. Ik vind daarom dat het werk van het waterschap dichter bij de inwoners van dorpen en steden moet komen.