Privacy statement, disclaimer en intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op je beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Evenmin wordt verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.
Indien derden informatie aanbieden aan Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta met het verzoek deze informatie op de site van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta te plaatsen, worden zij geacht deze informatie (tekst en/of afbeeldingen) rechtenvrij te hebben aangeleverd.

Intellectuele eigendomsrechten

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Een uitzondering hierop vormen de door Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta uitgegeven en op deze website gepubliceerde persberichten.