Eerste fractievergadering van 2018

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Gemaal en stuw TimmerholtOp woensdag 31 januari om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de eerste keer in 2018.  Op de agenda staat onder meer de voorbereiding van de AB-vergadering van het Waterschap op  6 februari, waar het toekomstige belastingstelsel een van de belangrijke onderwerpen is.

Onlangs heeft de (landelijke) Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) een concept-advies uitgebracht over hoe het belastingstelsel van de waterschappen transparanter en eerlijker zou kunnen. Dat advies van de CAB staat op de agenda van het AB op 6 februari. Andere onderwerpen zijn de optimalisatie van het (afval)watersysteem zuiveringskring Echten, en de renovatie van acht gemalen en stuwen, waarvoor een grotere investering nodig is dan begroot.
De complete agenda voor de AB-vergadering van het waterschap is hier te vinden.

Aanmelden

De fractievergadering vindt plaats in het pand van het waterschap aan de Dr. van Deenweg in Zwolle en begint om 19.30 uur. De vergaderingen van de fractie zijn openbaar.
Let op: wie erbij wil zijn, moet zich in verband met de beperkte toegankelijkheid van het pand wel van tevoren aanmelden. Gebruik hiervoor s.v.p. het contactformulier.