Financiën centraal in fractievergadering 20 juni

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Op woensdag 20 juni bereidt de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta de AB-vergadering van 26 juni voor. Op de agenda staan vooral financiële onderwerpen.

In 2017 heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta ruim 109 miljoen euro uitgegeven, zo’n 2,8 miljoen minder dan begroot. Dat is mooi, maar de vraag die direct opduikt is of dan wel alle voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Over dat soort vragen zal de fractie zich op 20 juni buigen.

Wie erbij wil zijn, is van harte welkom. De start is om 18.30 uur, locatie is het waterschapskantoor in Zwolle. De stukken voor de AB-vergadering zijn te downloaden via de site van het waterschap.