Fractie Water Natuurlijk vergadert over fusietraject

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-NederlandOp maandag 19 januari vergadert Water Natuurlijk Groot Salland over een aantal belangrijke beslissingen die het bestuur van Waterschap Groot Salland moet nemen rond het fusietraject met waterschap Reest en Wieden.

De te nemen besluiten staan op de agenda van de AB-vergadering van Waterschap Groot Salland op donderdag 22 januari. Deze agenda is te vinden op de site van het waterschap: klik hier om de agenda en alle bijbehorende stukken te downloaden.

Aanmelden

Leden van Water Natuurlijk en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom bij zowel de fractievergadering op maandag (om 19.30 uur) als de openbare AB-vergadering (om 17.30 uur). Omdat het pand van het waterschap buiten kantoortijden niet goed toegankelijk is, is het noodzakelijk om voor de fractievergadering aan te melden via info @ waternatuurlijkgrootsalland.nl.