Het fractieteam van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Marion Wichard
Marion Wichard
Lid Dagelijks Bestuur
Portefeuille: Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), DuurzaamDoen, circulair, energietransitie / RES, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), participatie en samenwerking (coördinatie kaderstellend)
Obe Brandsma
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Portefeuille: watersysteem
Anna Veldhoen
Anna Veldhoen
Fractiesecretaris
Portefeuille: waterketen
Ed Piek
Ed Piek
Fractielid
Portefeuille: watersysteem, recreatief medegebruik, vismigratie/-voorzieningen
Wim Konter
Wim Konter
Fractielid, portefeuille waterveiligheid
Portefeuille: waterveiligheid, hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), financiën
Tjoek Korenromp
Tjoek Korenromp
Fractievolger, fractiepenningmeester