Fractievergadering 16 maart

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

fractievergadering Water Natuurlijk DODeltaOp woensdagavond 16 maart vergadert de Water Natuurlijk-fractie in het Waterschapshuis in Zwolle. Op de agenda staat met name de voorbereiding van de AB-vergadering van 22 maart. Belangstellenden zijn welkom bij deze fractievergadering.

Op de AB-agenda van 22 maart staan vooral veel mededelingen en ingekomen stukken. De twee ‘bespreekstukken’ betreffen een kredietaanvraag voor de vervroegde verkenning Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP) Vecht Noord en Zuid, en het voorstel voor “het beschikbaar houden van een grondpositie in de waterberging aan de Dekkersweg in Staphorst ten behoeve van de mogelijke realisatie van een windturbine.”
Dit voorstel gaat over een mogelijk medegebruik van een waterberging voor windenergie. Het is de eerste keer dat zo’n vraag zich voordoet, en om die reden wordt dit onderwerp aan het AB voorgelegd.

De agenda voor de AB-vergadering en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van het waterschap (klik hier).

Wie wil deelnemen aan de fractievergadering op 16 maart, is welkom. De start is om 19.30 uur. Aanmelden (klik hier) is wel noodzakelijk in verband met de beperkte toegankelijkheid van het Waterschapshuis in de avonduren.