Gratis cursus ‘Actief worden in het waterschapsbestuur’

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Op woensdag 11 april start in Zwolle de cursus Actief voor het waterschap. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). In aanloop naar de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart 2019 hoopt het waterschap meer mensen enthousiast te maken om actief te worden voor het waterschap.

Water Natuurlijk juicht dit initiatief toe: het is een goede manier om kennis te maken met het waterschap in het algemeen, en Drents Overijsselse Delta in het bijzonder.

Drie avonden

Cursisten krijgen in drie avonden  kennis van het waterschap en diens plaats in de Nederlandse politiek. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties, deelnemers wonen een deel van een vergadering bij, gaan op excursie en ontmoeten natuurlijk diverse mensen die nu al actief zijn in het waterschap, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur.

Informatieavond

Naast de cursus ‘Actief voor het waterschap’, organiseert het waterschap voor belangstellenden een algemene informatieavond over alles rondom waterschapsverkiezingen. Wat betekent het nu om bestuurslid van een waterschap te zijn, en hoe kun je je kandidaat stellen?

In beide gevallen is de locatie het Waterschapshuis aan de Dokter Van Deenweg 186 in Zwolle. Voor meer informatie en aanmelden: www.wdodelta.nl/verkiezingen

Actief worden voor Water Natuurlijk? Lees hier meer.