Groot Salland

Per 1 januari 2016 zijn de Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest en Wieden gefuseerd. Ook de Water Natuurlijk-fracties zijn daarbij samengegaan. De nieuwe naam is Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta, kortweg Water Natuurlijk DODelta.

Ga verder naar de homepage.