De kandidaten van Water Natuurlijk Groot Salland

Dit zijn de twintig kandidaten die voor Water Natuurlijk Groot Salland op de lijst staan bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart.

Scroll of swipe om meer te lezen over wie de kandidaten zijn, wat ze drijft en wat ze in het waterschap willen bereiken. Liever schermvullend bekijken? Klik dan (op de eerste pagina) op het icoontje met de vier pijltjes rechtsbovenin. Of klik op deze link.Het merendeel van de foto’s is gemaakt door Stephan Jansen Fotografen in Zwolle.