Kandidatenlijst 2019

Maak kennis met  onze 23 kandidaten uit het hele werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta!

1. Marion Wichard
1. Marion Wichard Kampen
Meer transparantie, en meer betrokkenheid van de inwoners is essentieel voor een modern waterschap.
2. Obe Brandsma
2. Obe Brandsma Wanneperveen
Met meer aandacht voor schoon water en ecologie is bij het waterschap nog veel te winnen.
3. Niesko Dubbelboer
3. Niesko Dubbelboer Meppel
Verandering kan alleen plaatsvinden als we een goede balans vinden tussen de verschillende belangen.
4. Wim Konter
4. Wim Konter Vollenhove
Alleen door actief samen te werken kunnen zichtbare resultaten worden gehaald.
5. Anna Veldhoen
5. Anna Veldhoen Deventer
Ik vind het belangrijk te kunnen genieten van het landschap en de rol die water daar in speelt.
6. Ed Piek
6. Ed Piek Zwolle
Het recreatief medegebruik van paden over dijken en langs sloten moet goed geregeld zijn.
7. Tjoek Korenromp
7. Tjoek Korenromp Deventer
Beheer van water moet hand-in-hand gaan met ruimte voor recreatie.
8. Albert Smit
8. Albert Smit Assen
Ik wil er alles aan doen om een goede balans te vinden in het waterbeheer.
9. Cees Zoon
9. Cees Zoon Witharen
Bij waterbeheer zijn natuur en landschap net zo belangrijk als nut en efficiëntie.
10. Roelie Wezemer
10. Roelie Wezemer Zwolle
Tijdens mijn studie heb ik geleerd hoe schaars en kostbaar schoon water is.
11. Jan Gerrit Zomer
11. Jan Gerrit Zomer Staphorst
Elke burger betrekken bij de groen-blauwe ruimte acht ik essentieel.
12. Albert Corporaal
12. Albert Corporaal Hasselt
Omgaan met water is niet vrijblijvend; het zal ons steeds meer gaan raken.
13.Jelmer Kloosterman
13.Jelmer Kloosterman Zwolle
Ik wil blijvende aandacht voor vernieuwing en duurzame oplossingen.
14. Jos Pierey
14. Jos Pierey Deventer
We kunnen veel doen om ons landschap klimaatadaptief te maken.
15. Lisa de Groot
15. Lisa de Groot Zwolle
Het werk van het waterschap moet dichter bij de inwoners van dorpen en steden komen.
16. Jordy Tuin
16. Jordy Tuin De Wijk
Het is van groot belang dat we verbeteringen aanbrengen in de waterkwaliteit.
17. Martin Hoek
17. Martin Hoek Deventer
Laat inwoners zien hoe ze zelf actie kunnen ondernemen tegen de klimaatverandering.
18. Niels Strolenberg
18. Niels Strolenberg Ruinerwold
Ik wil de wereld niet slechter achterlaten dan ik deze heb aangetroffen.
19. Aukelien van Nijen
19. Aukelien van Nijen Zwolle
Bij het maken van beleid moet de stem van inwoners van groter belang worden.
20. Gerrit Vrielink
20. Gerrit Vrielink Raalte
Samenwerking met andere partijen is noodzakelijk om toekomstige doelen betaalbaar te houden.
21. Bert Hinnen
21. Bert Hinnen Wijhe
Er is nog heel wat te doen om ons gebied én veilig én mooi én duurzaam te maken.
22. Piet de Noord
22. Piet de Noord Deventer
De wereld leefbaar en een klein beetje mooier maken, daar doe ik het voor.
23. Hans de Jong
23. Hans de Jong Windesheim
Onze aarde wil ik niet in uitgeklede vorm aan mijn kleinkinderen doorgeven.