Thema Klimaatactieve stad & waterschap

Een van de speerpunten van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de komende jaren is de klimaatactieve stad.

De hoofdlijn is te vinden op pagina 3 van het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Groot Salland. Nu komt het aan op een verdere uitwerking. Samen met enkele enthousiaste mensen uit onze achterban willen we de komende maanden nadenken over de relatie tussen het water en de stad, en welke rol het waterschap zou moeten spelen.

Waarom een klimaatactieve stad?

Over waarom een klimaatactieve stad belangrijk is, heeft Natuur & Milieu Overijssel een leuke animatie gemaakt, die je via de link in de rechter sidebar kunt bekijken.
Er is ook een whitepaper (klik hier om te downloaden) van de Unie van Waterschappen, de Stowa en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de klimaatactieve stad en de rol van de waterschappen.

Wat doet Water Natuurlijk?

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta heeft een werkgroep-in-oprichting om over dit thema te brainstormen: wat is de rol van het waterschap, wat kan de fractie van Water Natuurlijk doen, hoe zorgen we ervoor dat de belangen van natuur en landschap goed in beeld zijn, hoe kunnen we verbindingen leggen met de andere organisaties die al met dit thema bezig zijn? Vragen waar we nog geen antwoorden op hebben, maar die we graag gaan zoeken, samen met leden en andere geïnteresseerden.

Meedoen?

Meer weten over dit thema? Meedenken en -praten over wat de fractie in het waterschapsbestuur kan doen? Neem dan contact op via dit reactieformulier.