Laatste fractievergadering 2016

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Op woensdag 14 december om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de laatste keer in 2016. De fractie voorbereidt daarin de AB-vergadering van het Waterschap voor, waar de aanpak van medicijnresten op de agenda staat.

Op de agenda van het waterschapsbestuur, dat 20 december vergadert, staan diverse interessante onderwerpen, zoals een voorstel voor de aanpak van zgn. nieuwe stoffen zoals medicijnresten en overige microverontreinigingen, en een voorstel hoe het waterschap educatieactiviteiten gaat aanpakken. De complete agenda voor de AB-vergadering van het waterschap is hier te vinden.

Daarnaast bespreekt de fractie onder meer de mogelijkheden voor invulling van de ledendag van Water Natuurlijk op 7 oktober 2017, en wordt teruggeblikt op de begrotingsvergadering van eind november.

Aanmelden

De fractievergadering vindt plaats in het pand van het waterschap aan de Dr. van Deenweg in Zwolle en begint om 19.30 uur. De vergaderingen van de fractie zijn openbaar. Wie erbij wil zijn, moet zich in verband met de beperkte toegankelijkheid van het pand wel van tevoren even aanmelden via het contactformulier.