Laatste fractievergadering van 2017

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Op woensdag 13 december om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de laatste keer in 2017. Belangrijkste onderwerp op de agenda is de voorbereiding van de AB-vergadering van het Waterschap op 19 december.

Op de agenda van het waterschapsbestuur, dat 19 december vergadert, staan onderwerpen als de uitvoeringsstrategie streven naar energieneutraal 2025, een procesvoorstel voor de bespreking van een nieuwe kostentoedelingssystematiek van het watersysteembeheer,  en een kredietaanvraag voor het realiseren van verbetermaatregelen ten behoeve van het vergroten van de biogasveiligheid op de slibontwateringsinstallatie (SOI ) in Echten.

Aanmelden

De fractievergadering vindt plaats in het pand van het waterschap aan de Dr. van Deenweg in Zwolle en begint om 19.30 uur. De vergaderingen van de fractie zijn openbaar.
Let op: wie erbij wil zijn, moet zich in verband met de beperkte toegankelijkheid van het pand wel van tevoren aanmelden via het contactformulier.